Geografie 2015, 120, 564-584

https://doi.org/10.37040/geografie2015120040564

Geopolitical ideas of Czech public

Přemysl Mácha, Tomáš Drobík, Monika Šumberová, Jan Ženka, Eva Tenzin, Petronela Špirková

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava, Czechia

Received October 2013
Accepted May 2015

References

1. AGNEW, J. (2001): How many Europes? The European Union, eastward enlargement and uneven development. European Urban and Regional Studies, 8, č. 1, s. 29–38. <https://doi.org/10.1177/096977640100800103>
2. AGNEW, J. (2003): Geopolitics: Revisioning world politics. Routledge, Abingdon, 168 s.
3. BIALASIEWICZ, L. a kol. (2007): Performing security: The imaginative geographies of current US strategy. Political Geography, 26, č. 4, s. 405–422. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2006.12.002>
4. CARTER, J. S., STEELMAN, L. C., MULKEY, L. M., BORCH, C. (2005): When the rubber meets the road: effects of urban and regional residence on principle and implementation measures of racial tolerance. Social Science Research, 34, č. 2, s. 408–425. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2004.04.004>
5. CVVM SOÚ, v. v. i. (2006–2013). Naše společnost 2006. SÚ AV ČR v. v. i., Sociologický datový archiv – SÚ AV ČR, v. v. i., Praha, SDA – reg. č. V0602, V0701, V0801, V0901, V1012, V1101, V1201, V1301.
6. ČERNOCH, P. (2004): Česká integrační politika. In: Pick, O., Handl, V. (eds): Zahraniční politika České republiky 1993–2004 : úspěchy, problémy a perspektivy. Ústav mezinárodních vztahů, Praha, s. 15–30.
7. ČERVINKOVÁ, H. (2009): The Phantom of the Good Soldier Švejk in the Czech Army Accession to NATO (2001–2002). International Journal of Politics, Culture, and Society, 22, č. 3, s. 359–371.
8. COSGROVE, D. E. (2008): Geography and vision: seeing, imagining and representing the world. IB Tauris, London, 256 s.
9. DALBY, S., Ó TUATHAIL, G. (1998): Rethinking Geopolitics. London: Routledge. 352 s.
10. DANIELS, S. (1992): Place and the geographical imagination. Geography, 77, č. 4, s. 310–322.
11. DIJKINK, G. (1998): Geopolitical codes and popular representations. GeoJournal, 46, s. 293–299. <https://doi.org/10.1023/A:1006999221884>
12. DODDS, K. (2005): Global Geopolitics: A Critical Introduction. Pearson Education Limited, Harlow, 254 s.
13. DODDS, K., ATKINSON, D., eds. (2000): Geopolitical traditions: a century of geopolitical thought. Routledge, London, New York, 392 s.
14. DRIVER, F. (2004): Imagining the Tropics: Views and Visions of the Tropical World. Singapore Journal of Tropical Geography, 25, č. 1, s. 1–17. <https://doi.org/10.1111/j.0129-7619.2004.00167.x>
15. DRULÁK, P. (2006): Between Geopolitics and Anti-Geopolitics: Czech Political Thought. Geopolitics, 11, č. 3, s. 420–438. <https://doi.org/10.1080/14650040600767883>
16. DUFFIELD, J. S. (1999): Political Culture and State Behavior: Why Germany Confounds Neorealism. International Organization, 53, č. 4, s. 765–803. <https://doi.org/10.1162/002081899551066>
17. EKICI, T., YUCELL, D. (2014): What determines religious and racial prejudice in Europe? The effects of religiosity and social trust. Working Paper for the European Population Conference 2014, http://epc2014.princeton.edu/abstracts/141032.
18. FÜRST, R. (2011): Co si počít s konstrukcí zlé Číny? In: Střítecký, V. a kol.: Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou. Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 238 s.
19. GHECIU, A. (2005): Security Institutions as Agents of Socialization? NATO and the “New Europe”. International Organization, č. 59, s. 973–1012.
20. GREGORY, D. (2004): The colonial present: Afghanistan, Palestine, and Iraq. Blackwell Publishing, Malden, MA, 367 s.
21. GREGORY, D. (2009): Geographical imagination. In: Gregory, D. et al. (eds.): Dictionary of Human Geography. Wiley-Blackwell, Oxford, s. 282–285.
22. HANDL, V. (2004): Politika sousedství a středoevropské spolupráce. In: Pick, O., Handl, V. (eds): Zahraniční politika České republiky 1993–2004: úspěchy, problémy a perspektivy. Ústav mezinárodních vztahů, Praha, s. 57–63.
23. HELLO, E., SCHEEPERS, P., GIJSBERTS, M. (2002): Education and Ethnic Prejudice in Europe: Explanations for crossnational variances in the educational effect on ethnic prejudice. Scandinavian Journal of Educational Research, 46, č. 1, s. 5–24. <https://doi.org/10.1080/00313830120115589>
24. HERRMANN, R. K., RISSE-KAPPEN, T., BREWER, M. B. (2004): Transnational identities: becoming European in the EU, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, 305 s.
25. HOCH, T., KOPEČEK, V., BAAR, V. (2012): Role občanské společnosti při transformaci separatistických konfliktů na Jižním Kavkaze. Mezinárodní vztahy, 47, č. 2, s. 5–28.
26. HOLSTI, O. L. (1992): Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to the Almond-Lippman Consensus. International Studies Quarterly, 36, s. 439–466. <https://doi.org/10.2307/2600734>
27. HUNTINGTON, S. P. (1996): Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu. Rybka Publishers, Praha, 448 s.
28. HYNEK, N., STŘÍTECKÝ, V. (2010): Český diskurz o protiraketové obraně a národní zájem. Mezinárodní vztahy, 45, č. 1, s. 5–32.
29. JACKSON, R. (2007): Constructing Enemies: ‘Islamic Terrorism’ in Political and Academic Discourse. Government and Opposition, 42, č. 3, s. 394–426. <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2007.00229.x>
30. JUNEK, R. (2011): Nový strategický koncept NATO a jeho možné implikace pro schopnosti a použití AČR. Obrana a strategie, 1, s. 86–100. <https://doi.org/10.3849/1802-7199.11.2011.01.086-100>
31. KARÁSEK, T. (2010): Česká republika a zahraniční vojenské operace: Formování politického konsenzu v letech 1999–2009. Mezinárodní vztahy, 45, č. 4, s. 29–49.
32. KOFROŇ, J. (2011): Vojenská moc a její globální distribuce po konci studené války. Geografie, 116, č. 3, s. 256–275.
33. KOFROŇ, J. (2012): Prostor a válka, konstanty a proměny v historickém pohledu. Geografie, 117, č. 2, s. 234–252.
34. KOLOSOV, V. A., ZOTOVA, M. V. (2013): Geopolitical Worldview of Russian Students. Political Geography, 3, č. 3, s. 265–276.
35. KOPEČEK, M. (2008): In Search of “National Memory”: Politics of History, Nostalgia and the Historiography of Communism in the Czech Republic and East Central Europe. In: Kopeček, M. (ed.): Past in the making: historical revisionism in Central Europe after 1989. Budapest: Centre European University Press, s. 75–92.
36. KRATOCHVÍL, P., CIBULKOVÁ, P., BENEŠ, V. (2006): Foreign policy, rhetorical action and the idea of otherness: The Czech Republic and Russia. Communist and Postcommunist Studies, 39, č. 4, s. 497–511. <https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2006.09.002>
37. KUUS, M. (2004): Europe›s eastern expansion and the reinscription of otherness in East- Central Europe. Progress in Human Geography, 28, č. 4, s. 472–489. <https://doi.org/10.1191/0309132504ph498oa>
38. KUUS, M. (2008): Švejkian geopolitics: subversive obedience in Central Europe. Geopolitics, 13, č. 2, s. 257–277. <https://doi.org/10.1080/14650040801991506>
39. LAŠ, L., BAAR, V. (2014): Japonská geopolitika imperiálního období. Geografie, 119, č. 4, s. 364–383.
40. MÁCHA, P., DROBÍK, T., ŠUMBEROVÁ, M., ŽENKA, J., ŠPIRKOVÁ, P. (2014): Geopolitické představy české veřejnosti: datová a metodická příloha, https://www.researchgate. net/publication/268809086_Geopoliticke_predstavy_datova_a_metodicka_priloha. 11. 2014). <https://doi.org/10.13140/2.1.4915.8721(27>
41. MASSEY, D. (2005): For Space. Sage, London, 232 s.
42. MEARSHEIMER, J. J. (2006): China’s Unpeaceful Rise. Current History, 105, č. 690, s. 160–162.
43. MEARSHEIMER, J. J. (2011): Why Leaders Lie. The Truth About Lying in International Politics. Oxford University Press, New York, 185 s.
44. MURPHY, A. B. (2013): Advancing geographical understanding: Why engaging grand regional narratives matters. Dialogues in Human Geography, 3, č. 2, s. 131–149. <https://doi.org/10.1177/2043820613490253>
45. NATO (2010): Allied Joint Doctrine. AJP-01(D). Brussels: NATO Standardization Agency, http://nsa.nato.int/nsa/zPublic/ap/ajp-01%28d%29.pdf.
46. NATO (2012): Huge public support for the NATO Ostrava days in the Czech Republic, http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_90215.htm?selectedLocale=en (26. 9. 2012).
47. NELLIS, A. M. (2009): Gender Differences in Fear of Terrorism. Journal of Contemporary Criminal Justice, 25, s. 322–340. <https://doi.org/10.1177/1043986209335012>
48. NOVOTNÝ, J., POLONSKÝ, F. (2011): The level of knowledge about Islam and perception of Islam among Czech and Slovak university students: does ignorance determine subjective attitudes? Sociologia, 43, č. 6, s. 674–696.
49. Ó LOUGHLIN, J., Ó TUATHAIL, G., KOLOSSOV, V. (2005): Russian geopolitical culture and public opinion: the masks of Proteus revisited. Transactions-Institute of British Geographers, 30, č. 3, s. 322–335. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2005.00174.x>
50. Ó TUATHAIL, G. (2004): Geopolitical Structures and Geopolitical Cultures: Towards Conceptual Clarity in the Critical Study of Geopolitics. In: Tchantouridze, L. (ed.): Global Problems and Regional Concerns Bison Paper 4. Centre for Defence and Security Studies, Winnipeg, s. 75–102.
51. Ó TUATHAIL, G. (2005): Geopolitics. In: Atkinson, D., Jackson, P., Sibley, D., Washbourne N. (eds.): Cultural Geography: a Critical Dictionary of Key Concepts. London: I. B. Tauris, s. 65–71.
52. PAASI, A. (2001): Europe as a social process and discourse considerations of place, boundaries and identity. European Urban and Regional Studies, 8, č. 1, s. 7–28. <https://doi.org/10.1177/096977640100800102>
53. PAIN, R. (2009): Globalized fear? Towards an emotional geopolitics. Progress in Human Geography, 33, č. 4, s. 1–21. <https://doi.org/10.1177/0309132508104994>
54. PAPIC, M. (2010): NATO’s Lack of a Strategic Concept. STRATFOR October 2010.
55. PICK, V. (2004): Úspěchy, problémy a perspektivy: Co se podařilo a co ne. In: Pick, O., Handl, V. (eds): Zahraniční politika České republiky 1993–2004: úspěchy, problémy a perspektivy. Ústav mezinárodních vztahů, Praha, s. 251–256.
56. PRED, A. (2000): Even in Sweden: Racisms, Racialized Spaces and Tne Popular Geographical Imagination, 8. University of California Press, Los Angeles and Berkeley, 338 s.
57. RISSE-KAPPEN, T. (1991): Public Opinion, Domestic Structure, and Foreign Policy in Liberal Democracies. World Politics, 43, č. 4, s. 479–512. <https://doi.org/10.2307/2010534>
58. SAID, E. W. (1979): Orientalism. Vintage, New York, 368 s.
59. SARVAŠ, Š. (1998): Attitudes of the Czech public toward national security, the military, and NATO membership. The Journal of Slavic Military Studies, 11, č. 3, s. 56–88. <https://doi.org/10.1080/13518049808430350>
60. SEMYONOV, M., RAIJMAN, R., YOM TOV, A., SCHMIDT, P. (2004): Population size, perceived threat, and exclusion: a multiple-indicators analysis of attitudes toward foreigners in Germany. Social Science Research, 33, č. 4, s. 681–701. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2003.11.003>
61. SHAHEEN (2001): Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People. Olive Branch Press, New York, 574 s.
62. SHARP, J. (2000): Condensing the Cold War: Reader‘s Digest and American Identity. University of Minnesota Press., Minneapolis, 232 s.
63. SHARP, J. (2011): A subaltern critical geopolitics of the war on terror: Postcolonial security in Tanzania. Geoforum, 42, č. 3, s. 297–305. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.04.005>
64. SCHEFFER, J. H. (2009): Speech by NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer in Bratislava, Slovakia, NATO-Speeches and Transcripts, http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_56487.htm?selectedLocale=en (17. 7. 2009).
65. SCHLUETER, E., MEULEMAN, B., DAVIDOV, E. (2013): Immigrant Integration policies and perceived Group Threat: A Multilevel Study of 27 Western and Eastern European Countries. Social Science Research, 42, č. 3, s. 670–682. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2012.12.001>
66. SLAČÁLEK, O. (2010): Boj o národ: obrazy Mnichova ve sporech o českou zahraniční politiku. Mezinárodní vztahy, 45, č. 4, s. 50–71.
67. SOJA, E. W. (1996): Thirdspace: Journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places. Blackwell, Oxford, 352 s.
68. STEM (2007): Informace z výzkumu STEM Trendy 3/2007, http://www.stem.cz/clanek/1260 (20. 10. 2013).
69. STEM (2011): Tisková informace z výzkumu STEM Trendy 2011, č. 2, http://www.stem.cz/clanek/2124 (20. 10. 2013).
70. STEPHAN, W. G., STEPHAN, C. W., GUDYKUNST. W. B. (1999): Anxiety in intergroup relations: a comparison of anxiety/uncertainty management theory and integrated threat theory. International Journal of Intercultural Relations, 23, č. 4, s. 613–628. <https://doi.org/10.1016/S0147-1767(99)00012-7>
71. STEPHAN W. S., STEPHAN, C. W. (1996): Predicting Prejudice. International Journal of Intercultural Relations, 20, č. 3/4, s. 409–426. <https://doi.org/10.1016/0147-1767(96)00026-0>
72. STRABAC, Z., LISTHAUG, O. (2008): Anti-Muslim prejudice in Europe: A multi-level analysis of survey data from 30 countries. Social Science Research, 37, č. 1, s. 268–286. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2007.02.004>
73. WALLANDER, C. A. (2000): Institutional assets and adaptability: NATO after the Cold War. International Organization, č. 54, s. 705–735. <https://doi.org/10.1162/002081800551343>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive