Geografie 2015, 120, 489-506

https://doi.org/10.37040/geografie2015120040489

New facts about old maps of the territory of the former Czechoslovakia

Peter Mackovčin, Martin Jurek

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, Czechia

Received July 2014
Accepted August 2015

References

1. BOGUSZAK, F., CÍSAŘ, J. (1961): Vývoj mapového zobrazení území Československé republiky. III. díl. Mapování a měření českých zemí od poloviny 18. století do počátku 20. století. Praha, Ústřední správa geodézie a kartografie, 67 s.
2. ČAPEK, R. (1985): Československé topografické mapy. AUC–Geographica, 20, č. 2, s. 33–47.
3. DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., CHRUDINA, Z., MACKOVČIN, P. (2008): Changes in land-use and the river network of the Graben Dyjsko-svratecký úval (Czech Republic) in the last 242 years. Journal of Landscape Ecology, 1, č. 2, s. 22–51. <https://doi.org/10.2478/v10285-012-0007-2>
4. KIRCHNER, K., SMOLOVÁ, I. (2010): Základy antropogenní geomorfologie. Univerzita Palackého v Olomouci, 287 s.
5. KLÍMA, J. (1958): Mapování ČSR v měřítku 1:25 000 v letech 1952–1957. Vojenský topografický obzor, sborník Ministerstva národní obrany, č. 1, s. 1–10.
6. KREJČÍ, Z. (1997): Mapový obraz území ČR a SR v předvečer a v průběhu druhé světové války – německá vojenská a česko-slovenská kartografie. Praha, Manuskript, 22 s.
7. KUCHAŘ, K. (1967): Mapové prameny ke geografii Československa. AUC–Geographica, 2, č. 1, s. 57–97.
8. KUPČÍK, I. (1976): Nedokončené soubory Československých topografických map. Geografie, 81, č. 3, s. 167–177.
9. LAUERMANN, L. (2009): Vojenské topografické mapy 1919–2008. In: Hrnčiarová, T. a kol.: Atlas krajiny České republiky. Praha, Ministerstvo životního prostředí České republiky, s. 41.
10. LÉTAL, A. (2005): Aplikace GIS v geomorfologické mapové tvorbě. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha, 113 s.
11. MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Topografické pěticentimetrové mapy Československa 1934–1938 a 1946–1949. Historická geografie, 37, č. 2, s. 275–287.
12. MACKOVČIN, P., BOROVEC, R., DEMEK, J., EREMIÁŠOVÁ, R., HAVLÍČEK, M., CHRUDINA, Z., RYSKOVÁ, R., SKOKANOVÁ, H., SLAVÍK, P., SVOBODA, J., STRÁNSKÁ, T. (2011): Changes of land use in the Czech Republic. Collection of maps in scale 1:200,000. The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, p. r. i., Průhonice, 68 s.
13. MACKOVČIN, P. (2012): Československé reambulované topografické sekce a německé mapy v měřítku 1:25 000 na území ČR. Acta Pruhoniciana, č. 100, s. 87–97.
14. MACKOVČIN, P., JUREK, M. (2013) Československé opevnění (1935–1938) na vojenských topografických mapách. Acta Pruhoniciana, č. 105, s. 5–9.
15. MIKLOŠÍK, F. (1997): Státní mapová díla České republiky. Vojenská akademie v Brně, Brno, 110 s.
16. MIKŠOVSKÝ, M., ŠÍDLO, B. (2001): Topografické mapování našeho území ve 20. století. Sborník z kartografické konference ZČU, Plzeň, s. 1–28.
17. MNO (1935): Klíč značek k mapám 1:20 000, 1:50 000, 1:200 000 a 1:500 000. Ministerstvo národní obrany, Praha, 53 s.
18. MO (2008): Historie geografické služby AČR 1918–2008. Praha, Ministerstvo obrany – Agentura vojenských informací a služeb, 198 s.
19. SKOKANOVÁ, H., HAVLÍČEK, M. (2010): Topographic maps of the Czech Republic from the first half of the 20th century. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 45, č. 1, s. 120–126. <https://doi.org/10.1556/AGeod.45.2010.1.17>
20. SMOLOVÁ, I. (2006): Exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period of globalisation. In: Siwek, T., Baar, V. (eds.): Globalisation and its Impact to Society, Regions and States. Ostravská univerzita, Ostrava, s. 173–180.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive