Geografie 2015, 120, 465-488

https://doi.org/10.37040/geografie2015120040465

Impacts of hydrometeorological extremes in the Bohemian-Moravian Highlands in 1706–1889 as derived from taxation records

Lukáš Dolák1,2, Rudolf Brázdil1,2, Hubert Valášek2,3

1Global Change Research Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic, Bělidla 956/4a, 603 00 Brno, Czechia
2Masaryk University, Institute of Geography, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czechia
3Moravian Land Archives, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno, Czechia

Received October 2014
Accepted May 2015

References

1. BRÁZDIL, R., CHROMÁ, K., ŘEZNÍČKOVÁ, L., VALÁŠEK, H., DOLÁK, L., STACHOŇ, Z., SOUKALOVÁ, E., DOBROVOLNÝ, P. (2014a): The use of taxation records in assessing historical floods in South Moravia, Czech Republic. Hydrology and Earth System Sciences, 18, No. 10, pp. 3873–3889. <https://doi.org/10.5194/hess-18-3873-2014>
2. BRÁZDIL, R., CHROMÁ, K., VALÁŠEK, H., DOLÁK, L. (2012): Hydrometeorological extremes derived from taxation records for south-eastern Moravia, Czech Republic, 1751–1900 AD. Climate of the Past, 8, No. 2, pp. 467–481. <https://doi.org/10.5194/cp-8-467-2012>
3. BRÁZDIL, R., CHROMÁ, K., VALÁŠEK, H., DOLÁK, L., ŘEZNÍČKOVÁ, L. (2014b): Damaging hailstorms in South Moravia, Czech Republic, in the 17th–20th centuries derived from taxation records. Theoretical and Applied Climatology, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00704-014-1338-1 (21.5.2015).
4. BRÁZDIL, R., DOBROVOLNÝ, P., LUTERBACHER, J., MOBERG, A., PFISTER, C., WHEELER, D., ZORITA, E. (2010): European climate of the past 500 years: new challenges for historical climatology. Climatic Change, 101, No. 1–2, pp. 7–40. <https://doi.org/10.1007/s10584-009-9783-z>
5. BRÁZDIL, R., PFISTER, C., WANNER, H., von STORCH, H., LUTERBACHER, J. (2005): Historical climatology in Europe – the state of the art. Climatic Change, 70, No. 1, pp. 363–430. <https://doi.org/10.1007/s10584-005-5924-1>
6. BRÁZDIL, R., VALÁŠEK, H. (2003): Use of historic data in studying damage due to natural disasters at the domain of Pernštejn in the period 1694–1718 and as a source of information for the study of meteorological and hydrological extremes. Meteorologický časopis, 6, No. 1, pp. 3–13.
7. BRÁZDIL, R., VALÁŠEK, H., CHROMÁ, K. (2006): Documentary evidence of an economic character as a source for the study of meteorological and hydrological extremes and their impacts on human activities. Geografiska Annaler, 88 A, No. 2, pp. 79–86. <https://doi.org/10.1111/j.0435-3676.2006.00285.x>
8. BRÁZDIL, R., VALÁŠEK, H., SVITÁK, Z. (2003): Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters. Geografický časopis, 55, No. 4, pp. 325–353.
9. BUDŇÁKOVÁ, M., JACKO, K. (2012): Situační a výhledová zpráva. Půda. Ministerstvo zemědělství, Praha, 102 pp.
10. CHROMÁ, K. (2011): Nebezpečné hydrometeorologické jevy v písemnostech panství Veselí nad Moravou v období 1784–1849. Meteorologické zprávy, 64, No. 1, pp. 23–29.
11. CHROMÁ, K., BRÁZDIL, R., VALÁŠEK, H., ZAHRADNÍČEK, P., DOLÁK, L. (2013): Past hydrometeorological extremes in south-western Moravia (Czech Republic) derived from taxation records. In: Stojanov, R., Žalud, Z., Cudlín, P., Farda, A., Urban, O., Trnka, M. (eds.): Global Change and Resilience. From Impacts to Responses. Proceedings of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference. Global Change Research Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., Brno, pp. 110–114.
12. DOLÁK, L., BRÁZDIL, R., VALÁŠEK, H. (2013): Hydrological and meteorological extremes derived from taxation records: the estates of Brtnice, Třebíč and Velké Meziříčí, 1706–1849. Hydrological Sciences Journal, 58, No. 8, pp. 1620–1634. <https://doi.org/10.1080/02626667.2013.840727>
13. FASSBENDER, J. (1898): Taxace krupobitních škod způsobených na hospodářských plodinách se stručným popisem nemocí rostlin, škodlivého hmyzu...: příruční kniha pro taxátory, úředníky a jednatele krupobitních pojišťoven. J. Fassbender, Praha, 183 pp.
14. GARCÍA, R., MACIAS, A., GALLEGO, D., HERNÁNDEZ, E., GIMENO, L., RIBERA, P. (2003): Reconstruction of the precipitation in the Canary Islands for the period 1595–1836. Bulletin of the American Meteorological Society, 84, No. 8, pp. 1037–1039. <https://doi.org/10.1175/BAMS-84-8-Garcia>
15. GROVE, J.M., BATTAGEL, A. (1983): Tax records from western Norway, as an index of Little Ice Age environmental and economic deterioration. Climatic Change, 5, No. 3, pp. 265–282. <https://doi.org/10.1007/BF02423522>
16. HAMERNÍKOVÁ, A. (1968): Velkostatek Velké Meziříčí (1448) 1613–1948. Inventář. Státní archiv v Brně, Brno, 118 pp.
17. HODEČEK, D., JIČÍNSKÝ, P., KRUŽÍK, M., KUBÍČEK, J., MĚŘÍNSKÝ, J., RIPPOROVÁ, M., SALAŠ, M., ŠTINDL, M. (2008): Velké Meziříčí v zrcadle dějin. Muzejní vlastivědná společnost, Brno, 479 pp.
18. HORÁK, K. (1961): Velkostatek Křižanov (1434) 1641–1945. Inventář. Státní archiv v Brně, Brno, 28 pp.
19. JEŽKOVÁ, M., ŠTARHA, I. (1961): Velkostatek Třebíč (1335) 1538–1949. Inventář. Státní archiv v Brně, Brno, 141 pp.
20. JEŽKOVÁ, M. (1963): Velkostatek Brtnice (1537) 1562–1947 (1963). Inventář. Státní archiv v Brně, Brno, 61 pp.
21. KATES, R.W. (1985): The interaction of climate and society. In: Kates, R.W., Ausubel, J.H., Berberian, M. (eds.): Climate Impact Assessment. Studies of the Interaction of Climate and Society. John Wiley, Chichester, pp. 3–36.
22. KISS, A., WILSON, R., BARISKA, I. (2011): An experimental 392-year documentary-based multi-proxy (vine and grain) reconstruction of May–July temperatures for Köszeg, West-Hungary. International Journal of Biometeorology, 55, No. 4, pp. 595–611. <https://doi.org/10.1007/s00484-010-0367-4>
23. KOCMAN, A., MUSILOVÁ, M., PLETKA, V., RADIMSKÝ, J., ŠVÁBENSKÝ, M., TRANTÍREK, M., URBÁNKOVÁ, L., WURMOVÁ, M. (1954): Průvodce po Státním archivu v Brně. Krajské nakladatelství, Brno, 590 pp.
24. KUBAČÁK, A. (1994): Dějiny zemědělství v Českých zemích I. Od 10. století do roku 1900. Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, 191 pp.
25. LEIJONHUFVUD, L., WILSON, R., MOBERG, A. (2008): Documentary data provide evidence of Stockholm average winter to spring temperatures in the eighteenth and nineteenth centuries. The Holocene, 18, No. 2, pp. 333–343. <https://doi.org/10.1177/0959683607086770>
26. LUTERBACHER, J., KOENIG, S.J., FRANKE, J., VAN DER SCHRIER, G., ZORITA, E., MOBERG, A., JACOBEIT, J., DELLA-MARTA, P., XOPLAKI, E., WHEELER, D., RUTISHAUSER, T., STOSSEL, M., WANNER, H., BRÁZDIL, R., DOBROVOLNÝ, P., CAMUFFO, D., BERTOLIN, C., VAN ENGELEN, A., GONZÁLEZ-ROUCO, F., WILSON, R., PFISTER, C., LIMANOWKA, D., NORDLI, Ø., LEIJONHUFVUD, L., SOEDERBERG, J., ALLAN, R., BARRIENDOS, M., GLASER, R., RIEMANN, D., HAO, Z., ZEREFOS, C. (2010): Circulation dynamics and its influence on European and Mediterranean January–April climate over the past half millennium: results and insights from instrumental data, documentary evidence and coupled climate models. Climatic Change, 101, No. 1–2, pp. 201–234. <https://doi.org/10.1007/s10584-009-9782-0>
27. MACHAČOVÁ, J., MATĚJČEK, J. (2010): Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781–1914. Praha, Karolinum, 494 pp.
28. MATUŠÍKOVÁ, L. (1996): Živelní pohromy na komorních panstvích v Polabí ve druhé polovině 17. století. AUC–Philosophica et historica, 5, Z pomocných věd historických XIV, pp. 137–141.
29. NOVOTNÝ, J. (1936): Moravský berní systém v století 17. a 18.: příspěvek k hospodářským dějinám země. Státní nakladatelství, Brno, 127 pp.
30. NOVOTNÝ, J. (1959): Poddanská půda na Moravě v 16. a 17. stol., příspěvek k poznání výrobního prostředku zemědělského lidu v době feudalismu. In: Sborník archivních prací 1. Archivní správa ministerstva vnitra, Orbis, Praha, pp. 162–237.
31. OBRŠLÍK, J., ŘEZNÍČEK, J., VOLDÁN, V. (1966): Průvodce po archivních fondech, Státní archiv Brno. Archivní správa ministerstva vnitra, Praha, 476 pp.
32. PFISTER, C. (2001): Klimawandel in der Geschichte Europas. Zur Entwicklung und zum Potenzial der historischen Klimatologie. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 12, No. 2, pp. 7–43.
33. PFISTER, C. (2005): Weeping in the snow. The second period of Little Ice Age-type impacts, 1570–1630. In: Behringer, W., Lehmann, H., Pfister, C. (eds.): Kulturelle Konsequenzen der “Kleine Eiszeit” – Cultural Consequences of the “Little Ice Age”. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 31–86.
34. PFISTER, C. (2007): Climatic extremes, recurrent crises and witch hunts: Strategies of European societies in coping with exogenous shocks in the late sixteenth and early seventeenth centuries. The Medieval History Journal, 10, No. 1–2, pp. 33–73. <https://doi.org/10.1177/097194580701000202>
35. PFISTER, C. (2010): The vulnerability of past societies to climatic variation: a new focus for historical climatology in the twenty-first century? Climatic Change, 100, No. 1, pp. 25–31. <https://doi.org/10.1007/s10584-010-9829-2>
36. PFISTER, C., BRÁZDIL, R. (2006): Social vulnerability to climate in the “Little Ice Age”: an example from Central Europe in the early 1770s. Climate of the Past, 2, No. 2, pp. 115–129. <https://doi.org/10.5194/cp-2-115-2006>
37. PFISTER, C., LUTERBACHER, J., WANNER, H., WHEELER, D., BRÁZDIL, R., GE, Q., HAO, Z., MOBERG, A., GRAB, S., DEL PRIETO, M. R. (2008): Documentary evidence as climate proxies. In: PAGES (Past Global Changes), Proxy-specific White Paper produced from the PAGES/CLIVAR workshop, Trieste, 10 pp.
38. ŠIMEK, A. (1918): Z minulosti pozemkového katastru země Moravskoslezské. Státní nakladatelství, Brno, 70 pp.
39. VOLDÁN, V., HORÁK, K., JEŽKOVÁ, M., KUDRNOVÁ, D., KYASOVÁ, V., OBRŠLÍK, J., ŘEZNÍČEK, J., ZŘÍDKAVESELÝ, F. (1964): Průvodce po archivních fondech, Státní archiv Brno. Archivní správa ministerstva vnitra, Praha, 363 pp.
40. VONDRUŠKA, V. (1989): Základní rysy zemědělské výroby v Čechách v letech 1781–1848. Hospodářské dějiny, 17, pp. 7–69.
41. VOTRUBA, L., PATERA, A. (2004): Povodně v Čechách v dílech českých historiků a kronikářů (11.–19. století). Český svaz vědeckotechnických společností, Praha, 38 pp.
42. WETTER, O., PFISTER, C. (2011): Spring–summer temperatures reconstructed for northern Switzerland and southwestern Germany from winter rye harvest dates, 1454–1970. Climate of the Past, 7, No. 4, pp. 1307–1326. <https://doi.org/10.5194/cp-7-1307-2011>
43. ZAHRADNÍČEK, P. (2005): Archivní zprávy o škodách způsobených živelnými pohromami jako zdroj údajů pro studium hydrometeorologických extrémů a jejích dopadů na příkladu panství Bítov. Master thesis. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, 120 pp.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive