Geografie 2015, 120, 397-421

https://doi.org/10.37040/geografie2015120030397

Socio-geographic regionalization of Czechia

Martin Hampl, Miroslav Marada

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received June 2014
Accepted February 2015

Crossref Cited-by Linking

Crossref Cited-by Linking logo