Geografie 2015, 120, 26-49

https://doi.org/10.37040/geografie2015120010026

Convergent and divergent trends in the European mortality: What is the position of Czechia?

Klára Hulíková Tesárková1, Dan Kašpar1, Pavel Zimmermann2

1Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia
2Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Czechia

Received December 2013
Accepted October 2014

References

1. ARRIAGA, E.E. (1984): Measuring and Explaining the Change in Life Expectancies. Demography, 21, č. 1, s. 83–96. <https://doi.org/10.2307/2061029>
2. BLAŽEK, J. (1999): Teorie regionálního vývoje: je na obzoru nové paradigma či jde o pohyb v kruhu? Geografie, 104, č. 3, s. 141–160.
3. BLAŽEK, J., NETRDOVÁ, P. (2012): Aktuální tendence lokální diferenciace vybraných socioekonomických jevů v Česku: směřuje vývoj k větší mozaikovitosti prostorového uspořádání? Geografie, 117, č. 3, s. 266–288.
4. DEZA, E., DEZA, M. (2009): Encyclopedia of Distances. Springer, Berlin, 650 s.
5. DRBOHLAV, D. (2002): Migratory Trends in the Czech Republic: “Divergence or Convergence” vis-a-vis the Developed World? Migracijske i etničke teme, 18, č. 2–3, s. 167–176.
6. FIALA, T., LANGHAMROVÁ, J., PRŮŠA, L. (2011): Projection of the human capital of the Czech Republic and its regions to 2050. Demografie, 53, č. 4, s. 304–320.
7. GAVRILOVA, N. S. a kol. (2008): Russian Mortality Crisis and the Quality of Vital Statistics. Population Research and Policy Review. Springer Netherlands, 27, č. 5, s. 551–574.
8. HUMAN MORTALITY DATABASE (2013): Human Mortality Database. University of California, Berkley (USA) and Max Planck Institute for Demographic Research (Germany), www: http://www.mortality.org.
9. LANGHAMROVÁ, J., FIALA, T., HULÍK, V., MISKOLCZI, M., KAČEROVÁ, E. (2010): Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050. Demografie, 52, č. 3, s. 181–196.
10. LEON, D. A. (2011): Trends in European life expectancy: a salutary view. International Journal of Epidemiology, 40, č. 2, s. 271–277. <https://doi.org/10.1093/ije/dyr061>
11. MACKENBACH, J. P. (2013): Convergence and divergence of life expectancy in Europe: a centennial view. European Journal of Epidemiology, 28, č. 3, s. 229–240. <https://doi.org/10.1007/s10654-012-9747-x>
12. MESLÉ, F. (2004): Mortality in Central and Eastern Europe: long-term trends and recent upturns. Demographic Research – Special Collection 2, s. 45–70. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2004.S2.3>
13. MESLÉ, F., VALLIN, J. (2002): Mortality in Europe: the Divergence Between East and West. Population (English Edition), 57, č. 1, s. 157–197. <https://doi.org/10.3917/pope.201.0157>
14. NOVOTNÝ, J. (2010): Regionální ekonomická konvergence, divergence a další aspekty distribuční dynamiky evropských regionů v období 1992–2006. Politická ekonomie, 58, č. 2, s. 166–185. <https://doi.org/10.18267/j.polek.725>
15. OMRAN, A. R. (1971): The epidemiologic transition. A theory of the epidemiology of population change. Milbank Memorial Fund Quarterly, 49, č. 4, s. 509–538. <https://doi.org/10.2307/3349375>
16. PAVLÍK, Z., RYCHTAŘÍKOVÁ, J., ŠUBRTOVÁ, A. (1986): Základy demografie. Academia, Praha, 736 s.
17. PITACCO, E., DENUIT, M., HABERMAN, S., OLIVIERI, A. (2009): Modelling Longevity Dynamics for Pensions and Annuity Business. Oxford University Press, New York, 400 s.
18. PRESSAT, R. (1985): Contribution des écarts de mortalité par âge à la différence des vies moyennes. Population, 40, č. 4–5, s. 766–770. <https://doi.org/10.2307/1532986>
19. PRESSAT, R. (1995): Eléments de démographie mathématique. Association internationale des démographes de langue francaise, Paris, 278 s.
20. PRESTON, S. H, HEUVELINE, P., GUILLOT, M. (2001): Demography: Measuring and Modeling Population Processes. Blackwell Publishers, Oxford, UK, 291 s.
21. SHKOLNIKOV, V. M. a kol. (2004): Mortality Reversal in Russia The story so far. Hygiea Internationalis: An Interdisciplinary Journal for the History of Public Health, 4, č. 1, www. (10. 4. 2012).
22. VALLIN, J., MESLÉ, F. (2004): Convergences and divergences in mortality. A new approach to health transition. Demographic Research – Special Collection 2, s. 11–44. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2004.S2.2>
23. VAN BROEKHOVEN, H. (2010): Projecting future change in the Mortality Rates is not only a Statistical Exercise. International congress of actuaries, 7–12 March, 2010, Cape Town.
24. WILSON, CH. (2001): On the Scale of Global Demographic Convergence 1950–2000. Population and Development Review, 27, č. 1, s. 155–171. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2001.00155.x>
25. WILSON, CH. (2011): Understanding Global Demographic Convergence since 1950. Population and Development Review, 37, č. 2, s. 375–388. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2011.00415.x>
26. WILMOTH, J. R. (1997): In search of limits. In: Wachter, K. W., Finch, C. B. (eds.): Between Zeus and the salmon: the biodemography of longevity. National Academy Press, Washington D.C., s. 38–64.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive