Geografie 2014, 119, 406-422

https://doi.org/10.37040/geografie2014119040406

Map skills: definition and research

Martin Hanus, Miroslav Marada

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received September 2013
Accepted June 2014

Crossref Cited-by Linking

Crossref Cited-by Linking logo