Geografie 2014, 119, 278-298

https://doi.org/10.37040/geografie2014119030278

Gated communities as a symbol of a postmodern city: the case of Prague

Tomáš Brabec

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received April 2013
Accepted May 2014

References

1. ÁLVAREZ-RIVADULLA, M. J. (2007): Golden ghettos: gated communities and class residential segregation in Montevideo, Uruguay. Environment and Planning A, 39, č. 1, s. 47–63. <https://doi.org/10.1068/a38469>
2. ATKINSON, R., FLINT, J. (2004): Fortress UK? Gated Communities, the Spatial Revolt of the Flites and Time-Space Trajectories of Segregation. Housing Studies, 19, č. 6, s. 875–892. <https://doi.org/10.1080/0267303042000293982>
3. ATKINSON, R., BLANDY, S. (2005): Introduction: International Perspectives on The New Enclavism and the Rise of Gated Communities. Housing Studies, 20, č. 2, s. 177–186. <https://doi.org/10.1080/0267303042000331718>
4. BAUMAN, Z. (1999): Globalizace. Důsledky pro člověka. Mladá Fronta, Praha, 160 s.
5. BAUMAN, Z. (2006): Úvahy o postmoderní době. Sociologické nakladatelství, Praha, 165 s.
6. BECK, U. (2004): Riziková společnost. Na cestě k jiné modernitě. Sociologické nakladatelství, Praha, 431 s.
7. BISLEV, S. (2004): Privatization of Security as Governance Problem: Gated communities in the San Diego Region. Alternatives, 29, č. 1–2, s. 599–618. <https://doi.org/10.1177/030437540402900507>
8. BLAKELY, E. J., SNYDER, M. G. (1997): Fortress America: Gated Residential Communities in the United States. Brookings/John Hopkins Press, Washington, D.C., 209 s.
9. BLAKELY, E. J., SNYDER, M. G. (1998): Separate places: Crime and security in gated communities. In: Felson, M., Peiser, R. B. (eds.): Reducing crime through real estate development and management. Urban Land Institute, Washington, D.C., s. 53–70.
10. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2002): Teorie regionálního rozvoje; nástin, kritika, klasifikace. Karolinum, Praha, 212 s.
11. BRABEC, T. (2009): Gated communities: residenční separace a privatizace veřejného prostoru v Česku. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 100 s.
12. BRABEC, T., MACHALA, B. (2013): Hybné síly vzniku gated communities v Česku. In: Svobodová, H. (ed.): Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, s. 17–23.
13. BURGESS, E. W. (1925): The growth of the city: an introduction to a research project. In: Park, R. E., Burgess, E. W., McKenzie, R. D. (eds.): The City. University of Chicago Press, Chicago, s. 47–62.
14. CSÉFALVAY, Z., WEBSTER, C. (2012): Gates or No Gates? A Cross-European Enquiry into the Driving Forces behind Gated Communities. Regional Studies, 46, č. 3, s. 293–308. <https://doi.org/10.1080/00343404.2010.505917>
15. CRUZ, S. S., PINHO, P. (2009): Closed Condominiums as Urban Fragments of the Contemporary City. European Planning Studies, 17, č. 11, s. 1685–1710. <https://doi.org/10.1080/09654310903230640>
16. DAVIS, M. (1990): City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles. Verso, London, 462 s.
17. DEAR, M. (2002): Los Angeles and the Chicago School: invitation to a debate. City and Community, 1, č. 1, s. 5–32. <https://doi.org/10.1111/1540-6040.00002>
18. DEAR, M., FLUSTY, S. (1998): Postmodern urbanism. Annals of the Association of American Geographers, 88, č. 1, s. 50–72. <https://doi.org/10.1111/1467-8306.00084>
19. ELLIN, N. (1999): Postmodern urbanism. Princeton Architectural Press, New York, 404 s.
20. HARVEY, D. (2012): Záhada kapitálu. Přežije kapitalismus svou poslední krizi? Rybka Publishers, Praha, 263 s.
21. GIDDENS, A. (2003): Důsledky modernity. Sociologické nakladatelství, Praha, 200 s.
22. GLASZE, G. (2005): Some Reflections on the Economic and Political Organisation of Private Neighbourhoods. Housing Studies, 20, č. 2, s. 221–230. <https://doi.org/10.1080/026730303042000331745>
23. GLASZE, G. (2006): Segregation and seclusion: the case of compounds for western expatriates in Saudi Arabia. GeoJournal, 66, č. 1–2, s. 83–88. <https://doi.org/10.1007/s10708-006-9018-z>
24. GRANT, J., MITTELSTEADT, L. (2003): Types of gated communities. Environment and Planning B: Planning and Design, 31, č. 6, s. 913–930. <https://doi.org/10.1068/b3165>
25. GRANT, R. (2005): The Emergence of Gated Communities in a West African Context: Evidence From Greater Accra, Ghana. Urban Geography, 26, č. 8., s. 661–683. <https://doi.org/10.2747/0272-3638.26.8.661>
26. KELLER, J. (2009): Nejistota a důvěra aneb k čemu je modernitě dobrá tradice. Sociologické nakladatelství, Praha, 174 s.
27. KELLER, J. (2010): Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Sociologické nakladatelství, Praha, 174 s.
28. KNOX, P. L. (2002): World Cities and the Organization of Global Space. In: Johnston, R. J., Taylor P. T., Watts, M. J.: Geographies of Global Change. Blackwell Publishing Ltd, Oxford, s. 328–339.
29. KNOX, P. L, PINCH, S. (2010): Urban social geography: an introduction. Pearson Education, Harlow, 373 s.
30. KOLAŘÍKOVÁ, T. (2010): Gated communities in Prague -general overview and econometric analysis. Master of Science Thesis, Department of Real Estate and Construction Management, Division of Building and Real Estate Economics, Royal Institute of Technology, Stockholm, 61 s.
31. LANDMAN, K. (2004): Gated communities in South Africa: The challenge for spatial planning and land use management. Town Planning Review, 75, č. 2, s. 151–172. <https://doi.org/10.3828/tpr.75.2.3>
32. LE GOIX, R. (2005): Gated Communities: Sprawl and Social Segregation in Southern California. Housing Studies, 20, č. 2, s. 345–359. <https://doi.org/10.1080/026730303042000331808>
33. LEISCH, H. (2002): Gated communities in Indonesia. Cities, 19, č. 5, s. 341–350. <https://doi.org/10.1016/S0264-2751(02)00042-2>
34. LOW, S. M. (1997): Urban Fear: Building Fortress America. City and Society. Annual Review, 9, č. 1, s. 52–72.
35. LOW, S. M. (2003): Behind the Gates: Life, Security, and the Pursuit of Happiness in Fortress America. Routledge, New York, 275 s.
36. MARCUSE P. (1993): What’s so new about divided cities? International Journal of Urban and Regional Research 17, s. 355–365. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.1993.tb00226.x>
37. MARCUSE, P., VAN KEMPEN, R. (2000): Conclusion. A Changed spatial order. In: Marcuse, P., van Kempen, R. (eds.): Globalizing Cities: A New Spatial Order? Blackwell, Oxford, 249–275 s.
38. MASSEY, D. S., ROTHWELL, J., DOMINA, T. (2009): The Changing Bases of Segregation in the United States. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, č. 626, s. 74–90. <https://doi.org/10.1177/0002716209343558>
39. MULÍČEK, O. (2008): Geografie sídel. In: Toušek, V., Kunc, J, Vystoupil, J. a kol.: Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, s. 118–128.
40. MUSIL, J. (2002): Co je urbanizace. In: Horská, P., Maur, E., Musil, J.: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Paseka, Praha-Litomyšl, s. 7–53.
41. OUŘEDNÍČEK, M., ed. (2006): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha, 159 s.
42. OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., eds. (2012): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 302 s.
43. PETRUSEK, M. (2006): Společnosti pozdní doby. Sociologické nakladatelství, Praha, 459 s.
44. REICH, R. B: (2003): V pasti úspěchu. Diagnóza kapitalismu 21. století. Prostor, Praha, 424 s.
45. SASSEN, S. (1991): The global city: New York, London, Tokyo. Princeton University Press, Princeton, 397 s.
46. SOJA, E. J. (2000): Postmetropolis: critical studies of cities and regions. Blackwell, Oxford, 440 s.
47. STANILOV, K. (2007): Urban planning and the challenges of post-socialist transformation In: Stanilov, K., (ed.): The Post-Socialist City: Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism. Springer, Dordrecht, s. 413–425.
48. SÝKORA, L. (1993): Teoretické přístupy ke studiu města. In: Sýkora (ed.): Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, s. 64–99.
49. SÝKORA, L. (1996): Transformace fyzického a sociálního prostředí Prahy. In: Hampl, M. a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, s. 361–394.
50. SÝKORA, L. (1999): Processes of socio-spatial differentiation in post-communist Prague. Housing Studies, 14, č. 5, s. 677–699. <https://doi.org/10.1080/02673039982678>
51. SÝKORA, L. (2000): Globalizace a její společenské a geografické důsledky. In: Jehlička, P. Tomeš, J, Daněk, P. (eds.): Stát, prostor, politika: vybrané otázky politické geografie. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, s. 59–79.
52. SÝKORA, L. (2001): Proměny prostorové struktury Prahy v kontextu postkomunistické transformace. In: Hampl, M. a kol.: Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecné teorie. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha, s. 127–166.
53. SÝKORA, L. (2007): Výzvy postsocialistického města. Era 21, č. 2, s. 54–57.
54. SÝKORA, L. (2009): New socio-spatial formations- places of residential segregation and separation in Czechia. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 100, č. 4, s. 417–435. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2009.00550.x>
55. SÝKORA, L., SÝKOROVÁ, I. (2007) Růst a úpadek metropole: věčné téma výzkumu měst. Geografie, 112, č. 3, s. 237–249.
56. ŠIMON, M. (2008): Nové koncepty v urbánní geografii. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 78 s.
57. TEMELOVÁ, J., ČERMÁK, D., JÍCHOVÁ, J. (2012): Kriminalita a vnímání bezpečnosti v pražských čtvrtích. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, s. 47–67.
58. VESSELINOV, E. (2008): Members Only: Gated Communities and Residential Segregation in the Metropolitan United States. Sociological Forum, 23, č. 3, s. 536–555. <https://doi.org/10.1111/j.1573-7861.2008.00075.x>
59. VESSELINOV, E., CAZESSUS, M., FALK, W. (2007): Gated communities and spacial inequality. Journal of Urban Affairs, 29, č. 2, s. 109–127. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9906.2007.00330.x>
60. WU, F., WEBBER, K. (2004): The rise of “foreign gated communities” in Beijing: between economic globalization and local institutions. Cities, 21, č. 3, s. 203–213. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2004.03.002>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive