Geografie 2014, 119, 161-178

https://doi.org/10.37040/geografie2014119020161

Inference of topographical characteristics for precision agriculture

Jitka Kumhálová

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, Czechia

Received May 2013
Accepted February 2014

Individual author index pages


Other articles of these authors

No other articles by these authors.

front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive