Geografie 2014, 119, 145-160

https://doi.org/10.37040/geografie2014119020145

Vertical variability in the position of the zero isochion in geomorphologic regions of Czechia

Libor Ducháček1,2

1Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia
2Český hydrometeorologický ústav, oddělení hydrologického výzkumu, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou, Czechia

Received April 2013
Accepted May 2014

References

1. ANDREADIS, K. M., LETTENMAIER, D. P. (2006): Assimilating remotely sensed snow observations into a macroscale hydrology model, Advances in Water Resources, 29, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309170805002058, s. 872–886. <https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2005.08.004>
2. BALATKA, B., KALVODA J. (2006): Geomorfologické členění reliéfu Čech. Geomorphological regionalization of the relief of Bohemia. Kartografie Praha a. s., Praha, 79 s., 3 mapy.
3. BANAŠ, M. (2004): Alpinská hranice lesa – významná dělící linie horských ekosystémů. Katedra ekologie a životního prostředí, UPOL Olomouc, http://ekologie.upol.cz/ku/hoek/prezentace/hory3.pdf (4. 2. 2012).
4. BAVERA, D., BAVAY, M., JONAS, T., LEHNING, M., De MICHELE, C. (2014): A comparison between two statistical and a physically-based model in snow water equivalent mapping, Advances in Water Resources, 63, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030917081300242X, s. 167–178. <https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2013.11.011>
5. BERCHA, Š. (2011): Zlepšení vstupních dat pro výpočet vodních zásob ve sněhové pokrývce v ČHMÚ. In: Holko, L. (ed.): XVI. Medzinárodné stretnutie snehárov. Ústav hydrologie, SAV, Liptovský Mikuláš, s. 1–5.
6. DUCHÁČEK, L. (2009): Hydrologický režim Labského dolu. Diplomová práce. KFGG, PřF UK. Praha, 92 s.
7. DURAND. M., MOLOTCH. N. P., MARGULIS. S. A. (2008): Merging complementary remote sensing datasets in the context of snow water equivalent reconstruction, Remote Sensing of Environment, 112, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425707003999, s. 1212–1225. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2007.08.010>
8. HALL, D. K., RIGGS, G. A. (2007): Accuracy assessment of the MODIS snow-cover products. Hydrological Processes, 21, s. 1534–1547. <https://doi.org/10.1002/hyp.6715>
9. HALL, D. K., RIGGS, G. A., SALOMONSON, V. V., DiGIROLOMO, N. E., BAYR, K. J. (2002): MODIS snow-cover products, Remote Sensing of Environment, 83, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425702000950, s. 181–194. <https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00095-0>
10. HANTEL, M., MAURER. CH. (2011): The median winter snowline in the Alps. Meteorologishe Zeitschrift, 20, s. 267–276. <https://doi.org/10.1127/0941-2948/2011/0495>
11. HARSHBURGER, B. J., HUMES, S. H., WALDEN, Von P., BLANDFORD, T. R., MOORE, B. C., DEZZANI, R. J. (2010): Spatial interpolation of snow water equivalency using surface observations and remotely sensed images of snow-covered area. Hydrological processes, 24, s. 1285–1295.
12. JENÍK, J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Academia, Praha, 407 s.
13. KLEIN, A. G., BARNETT, A. C. (2003): Validation of daily MODIS snow cover maps of the Upper Rio Grande River Basin for the 2000–2001 snow year, Remote Sensing of Environment, 86, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003442570300097X, s. 162–176. <https://doi.org/10.1016/S0034-4257(03)00097-X>
14. KLEINDIENST, H., WUNDERLE, S., VOIGT, S. (2000): Snowline analysis in the Swiss Alps based on NOAA-AVHRR satellite data. Remote Sensing of Land Ice and Snow (Proceedings of the EARSeL Workshop), Dresden, s. 297–307.
15. KOCUM, J., JELÍNEK, J., JENÍČEK, M. (2009): Monitoring sněhové pokrývky a vyhodnocení sněhových zásob na Šumavě a v Krušných horách. In: Hanková, R., Klose, Z., Pavlásek, J. (eds.): XIV. Medzinárodné stretnutie snehárov. Sborník příspěvků ze semináře 18.–20. 3. 2009. ČZÚ v Praze, Praha, s. 105–113.
16. KUTLÁKOVÁ, L., JENÍČEK, M. (2012): Modelování akumulace a tání sněhu v povodí Bystřice v Krušných horách. Geografie, 117, č. 1, s. 110–125.
17. PARAJKA, J., PEPE. M., RAMPINI, A., ROSSI, S., BLÖSCHL, G. (2010): A regional snowline method for estimating snow cover from MODIS during cloud cover. Journal of Hydrology 381, s. 203–212. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.11.042>
18. SEIDEL, K., EHRLER, C., MARTINEC, J., TURPIN, O. (1997): Derivation of statistical snowline from high-resolution snow cover mapping. In: Remote Sensing of Land Ice and Snow. Proceedings of the EARSeLWorkshop, Freiburg, s. 31–36.
19. SOBÍŠEK, B., ed. (1993): Meteorologický slovník výkladový terminologický: s cizojazyčnými názvy hesel ve slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině a ruštině. Academia, Praha, 594 s.
20. SPAZIEROVÁ, K., BRODSKÝ, L. (2011): Operační monitoring sněhové pokrývky z dat DPZ. In.: Holko, L. (ed.): XVI. Medzinárodné stretnutie snehárov. Ústav hydrológie SAV, Liptovský Mikuláš, s. 74–81.
21. TUČKOVÁ, K., BERCHA, Š., DUCHÁČEK, L., JIRÁK, J., BRODSKÝ, L. (2012): Detekce nulové izochiony pomocí družicových snímků MODIS v rámci České republiky. In.: Jeníček, M., Kučerová, D. (eds.): XVII. Medzinárodné stretnutie snehárov. Univerzita Karlova v Praze, Rejvíz, Hrubý Jeseník, s. 30–38.
22. ŠERCL, P. (2008): Hodnocení metod odhadu plošných srážek. Meteorologické zprávy, 61, č. 2, s. 33–43.
23. TREML, V., BANAŠ, M. (2000): Alpine Timberline in the High Sudeties. AUC–Geographica, 35, s. 83–99.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive