Geografie 2014, 119, 105-125

https://doi.org/10.37040/geografie2014119020105

Horizontal channel development on the upper Jizera and the upper Vltava Rivers between 1938 and 2012

Martin Hložek

Charles University in Prague, Faculty of Science, Dpt. of Physical Geography and Geoecology, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received May 2013
Accepted April 2014

References

1. ANDREOLI, A., COMITI, F., LENZI, M.A. (2007): Characteristics, distribution and geomorphic role of large woody debris in a mountain stream of the Chilean Andes. Earth Surface Processes and Landforms, 32, No. 11, pp. 1675–1692. <https://doi.org/10.1002/esp.1593>
2. BRICE, J.C. (1973): Meandering pattern of the White River in Indiana – an analysis. In: Morisawa, M. (ed.): Fluvial Geomorphology. State University of New York, Binghamton, pp. 179–200.
3. BROOKS, A.P., BRIERLEY, G.J., MILLAR, R.G. (2003): The long-term control of vegetation and woody debris on channel and flood-plain evolution: Insights from a paired catchment study in southeastern Australia. Geomorphology, 51, No. 1−3, pp. 7–29. <https://doi.org/10.1016/S0169-555X(02)00323-9>
4. BUBENÍČKOVÁ, L., KULASOVÁ, A. (2009): Podnebí a počasí Jizerských hor. In: Karpaš, R. (ed.): Jizerské hory. O mapách, kamení a vodě. Nakladatelství RK, Liberec, pp. 342–383.
5. BUFKOVÁ, I., RYDLO, J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). Silva Gabreta, 14, No. 2, pp. 93–134.
6. DAŇHELKA, J., ČEKAL, R., ČERNÁ, J., ELLEDER, L., RYGLEWICZ, M., SKALÁK, P. (2006): Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v České republice, ČHMÚ, Praha, 35 pp.
7. DUAN, J.G., JULIEN, P.Y. (2010): Numerical simulation of meandering evolution. Journal of Hydrology, 391, No. 1–2, pp. 34–46. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.07.005>
8. DULAL, K.P., SHIMIZU, Y. (2010): Experimental simulation of meandering in clay mixed sediments. Journal of Hydro-environment Research, 4, No. 4, pp. 329–343. <https://doi.org/10.1016/j.jher.2010.05.001>
9. EBISEMIJU, F.S. (1994): The Sinuosity of Alluvial River Channels in the Seasonally Wet Tropical Environment: Case Study of River Elemi, Southwestern Nigeria. Catena, 21, No. 1, pp. 13–25. <https://doi.org/10.1016/0341-8162(94)90028-0>
10. FROTHINGHAM, K.M., RHOADS, B.L. (2003): Three-dimensional flow structure and channel change in an asymmetrical compound meander loop, Embarras River, Illinois. Earth Surface Processes and Landforms, 28, No. 6, pp. 625–644. <https://doi.org/10.1002/esp.471>
11. FULLER, I.C. (2008): Geomorphic impacts of a 100-year flood: Kiwitea Stream, Manawatu catchment, New Zealand. Geomorphology, 98, No. 1–2, pp. 84–95. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2007.02.026>
12. GURNELL, A.M. (1997): Channel change on the River Dee meanders, 1946–1992, from the analysis of air photographs. Regulated Rivers: Research and Management, 13, No. 1, pp. 13–26. <https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1646(199701)13:1<13::AID-RRR420>3.0.CO;2-W>
13. GURNELL, A.M., DOWNWARD, S.R., JONES, R. (1994): Channel planform change on the River Dee meanders, 1876–1992. Regulated Rivers: Research and Management, 9, No. 4, pp. 187–204. <https://doi.org/10.1002/rrr.3450090402>
14. HOOKE, J. M. (1980): Magnitude and distribution of rates of river bank erosion. Earth Surface Processes, 5, No. 2, pp. 143–157. <https://doi.org/10.1002/esp.3760050205>
15. HOOKE, J.M. (1984): Changes in river meanders: a review of techniques and results of analyses. Progress in Physical Geography, 8, No. 4, pp. 473–508. <https://doi.org/10.1177/030913338400800401>
16. HOOKE, J.M. (1995): River channel adjustment to meander cutoffs on the River Bollin and River Dane, northwest England. Geomorphology, 14, No. 3, pp. 235–253. <https://doi.org/10.1016/0169-555X(95)00110-Q>
17. HOOKE, J.M. (2007): Spatial variability, mechanisms and propagation of change in an active meandering river. Geomorphology, 84, No. 3–4, pp. 277–296. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.06.005>
18. HOOKE, J.M., REDMOND, C.E. (1989): Use of Cartographic Sources for Analysing River Channel Change with Examples from Britain. In: Petts, G.E., Moller, H., Roux, A.L. (eds): Historical Change of Large Alluvial Rivers: Western Europe. Chichester, Eley, pp. 79–93.
19. KAIL, J. (2003): Influence of large woody debris on the morphology of six central European streams. Geomorphology, 51, No. 1–3, pp. 207–223. <https://doi.org/10.1016/S0169-555X(02)00337-9>
20. KASPRZAK, M., TRACZYK, A. (2011): Rzeźba i rozwój doliny Izery w Sudetach Zachodnich. Opera Corcontica, 48, pp. 7–34.
21. KISS, T., BLANKA, V. (2012): River channel response to climate- and human-induced hydrological changes: Case study on the meandering Hernád River, Hungary. Geomorphology, 175–176, pp. 115–125. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.07.003>
22. KLIMENT, Z., MATOUŠKOVÁ, M., ŠOBR, M., POTŮČKOVÁ, M., HUJSLOVÁ, J. (2008): Fluvial dynamics and selected methods of ecohydrological monitoring of restored Sviňovický brook channel. AUC-Geographica, 43, No. 1–2, pp. 125–144.
23. LANGHAMMER, J., MATOUŠKOVÁ, M. (2006): Mapping and analysis of river network modification as a factor of flood risk in the Blanice river basin. Geografie, 111, No. 3, pp. 274–291.
24. LANGHAMMER, J., VAJSKEBR, V. (2007): Využití GIS pro analýzu zkrácení říční sítě na základě historických mapových podkladů. In: Langhammer, J. (ed.): Povodně a změny v krajině. MŽP, PřF UK, Praha, pp. 153–168.
25. LANGHAMMER, J., VILÍMEK, V. (2008): Landscape changes as a factor affecting the course and consequences of extreme floods in the Otava river basin, Czech Republic. Environmental Monitoring and Assessment, 144, No. 1–3, pp. 53–66. <https://doi.org/10.1007/s10661-007-9941-6>
26. LEHOTSKÝ, M., NOVOTNÝ, J., SZMAŃDA, J.B. (2010): Response of the Danube River floodplain to flood events during 2002–2007 period. Quaestiones Geographicae, 29, No. 3, pp. 37–45. <https://doi.org/10.2478/v10117-010-0021-6>
27. LI, L. Q., LU, X. X., CHEN, Z. (2007): River Channel Change during the Last 50 Years in the Middle Yangtze River: An Example of the Jianli Reach, Geomorphology, 85, No. 3–4, pp. 185–196. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.03.035>
28. LUCHI, R., HOOKE, J.M., ZOLEZZI, G., BERTOLDI, W. (2010): Width variations and mid-channel bar inception in meanders: River Bollin (UK). Geomorphology, 119, No. 1–2, pp. 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2010.01.010>
29. MAGILLIGAN, F.J. (1992): Thresholds and the spatial variability of flood power during extreme floods. Geomorphology, 5, No. 3–5, pp. 373–390. <https://doi.org/10.1016/0169-555X(92)90014-F>
30. MATYÁŠ, D., KUČERA, T. (2004): Opuštěné pohraničí – krajinný fenomén bývalých Sudet. Životné prostredie, 38, No. 6, pp. 320–324.
31. McEWEN, L.J., MATTHEWS, J.A. (1998): Channel form, bed material and sediment sources of the Sprongdøla, southern Norway: evidence for a distinct periglacio-fluvial system. Geografiska Annaler, 80 A, No. 1, pp. 17–36. <https://doi.org/10.1111/j.0435-3676.1998.00024.x>
32. MŽP ČR (2010): Vyhodnocení povodní v srpnu 2010. Vyhodnocení průběhu povodně ve vrcholových partiích Jizerských hor. MŽP ČR (Ministry of the Environment of the Czech Republic), http://voda.chmi.cz/pov10s/pdf/priloha3.pdf (5. 2. 2014).
33. OPRCHAL, J. (2009): Změny v průběhu koryta části toku řeky Svratky a jejich vliv na proces odtoku vody z povodí. Master thesis. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, 98 pp.
34. PAVELKOVÁ CHMELOVÁ, R., NETOPIL, P. (2007): Historické letecké snímky v geografickém výzkumu – problémy při jejich zpracování a možná řešení. Miscellanea Geographica, 13, pp. 129–136.
35. PILOUS, V. (2008): Pramen Jizery – nekonečný příběh? Krkonoše – Jizerské hory, 41, No. 11, pp. 4–8.
36. PIŠÚT, P. (2006): Evolution of meandering Lower Morava River (W Slovakia) during the first half of 20th Century. Geomorphologia Slovaca, 6, No. 1, pp. 55–68.
37. Povodí Labe (2009): The Upper and Middle Elbe River Basin District Plan. Povodí Labe, Hradec Králové, 478 pp.
38. Povodí Vltavy (2009): The Upper Vltava River Basin District Plan. Povodí Vltavy, České Budějovice, 394 pp.
39. SÁDLO, J., BUFKOVÁ, I. (2002): Vegetace Vltavského luhu na Šumavě a problém reliktních praluk. Preslia, 74, No. 1, pp. 67–83.
40. SANDEV, M., KVĚTOŇ, V., JOVANOVIČ, P., eds. (2003): Meteorologické příčiny katastrofální povodně v srpnu 2002 a vyhodnocení extremity příčinných srážek. ČHMÚ, Praha, 160 pp.
41. SCOTT, K.M., GRAVLEE JR., G.C. (1968): Flood surge on the Rubicon River, California – hydrology, hydraulics, and boulder transport. Physiographic and Hydraulic Studies of Rivers. U.S. Geological Survey Professional Paper 422-M. United States Government Printing Office, Washington, 45 pp.
42. SKALICKÁ, J. (2008): Geomorfologické změny meandrujícího koryta Tiché Orlice v historické době. Master thesis. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Brno, 84 pp.
43. SOBIK, M., BŁAŚ, M. (2010): Wyjątkowe zdarzenia meteorologiczne. In: Migoń, P. (ed.), Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 14, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, pp. 35–80.
44. SUNDBERG, A. (1956): The river Klaralven, a study of fluvial processes. Geografiska Annaler, 38, pp. 127–316.
45. SURIAN, N., RINALDI, M. (2003): Morphological response to river engineering and management in alluvial channels in Italy. Geomorphology, 50, No. 4, pp. 307–326. <https://doi.org/10.1016/S0169-555X(02)00219-2>
46. ŠTEKL, J., BRÁZDIL, R., KAKOS, V., JEŽ, J., TOLASZ, R., SOKOL, Z. (2001): Extrémní denní srážkové úhrny na území ČR v období 1879–2000 a jejich synoptické příčiny. Národní klimatický program Česká republika, 31, Praha, 140 pp.
47. TEISSEYRE, A.K. (1990): Dynamika sudeckich rzek żwirodennych w zimnej połowie roku. Acta Universitatis Wratislaviensis 1056, Prace Instytutu Geograficznego, seria A IV, pp. 119–142.
48. TESAŘ, M., PACZOS, A. (2009): Vodní toky Jizerských hor. In: Karpaš, R. (ed.): Jizerské hory. O mapách, kamení a vodě. Nakladatelství RK, Liberec, pp. 386–403.
49. THORNE, C.R. (1991): Bank Erosion and Meander Migration of the Red and Mississippi Rivers, USA. Hydrology for the Water Management of Large River Basins (Proceedings of the Vienna Symposium), pp. 301–313.
50. TOLASZ, R., MÍKOVÁ, T., VALERIÁNOVÁ, A., VOŽENÍLEK, V. (2007): Atlas podnebí Česka. ČHMÚ, Praha, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 255 pp.
51. TRNČÁK, L. (2012): Analýza změn krajinného pokryvu nivy Morávky. Studentská vědecká konference 2012. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, pp. 34–37.
52. VLČEK, V., KESTŘÁNEK, J., KŘÍŽ, H., NOVOTNÝ, S., PÍŠE, J. (1984): Vodní toky a nádrže. Zeměpisný lexikon ČSR. Academia, Praha, 316 pp.
53. VRABEC, M., ELLEDER, L., KESSL, J. (2000): Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v České republice, ČHMÚ, Praha, 34 pp.
54. VRŠOVSKÝ, V. (2013): Horní Jizera nový ramsarský mokřad. Časopis Krkonoše – Jizerské hory, 46, No. 2, pp. 30–31.
55. WARBURTON, J., DANKS, M., WISHART, D. (2002): Stability of an upland gravel-bed stream, Swinhope Burn, Northern England. Catena, 49, No. 4, pp. 309–329. <https://doi.org/10.1016/S0341-8162(02)00046-2>
56. WINTERBOTTOM, S.J. (2000): Medium and short-term channel planform changes on the Rivers Tay and Tummel, Scotland. Geomorphology, 34, No. 3–4, pp. 195–208. <https://doi.org/10.1016/S0169-555X(00)00007-6>
57. WOLFERT, H.P., MAAS, G.J. (2007): Downstream changes of meandering styles in the lower reaches of the River Vecht, the Netherlands. Geologie en Mijnbouw, 86, No. 3, pp. 257–271. <https://doi.org/10.1017/S0016774600077842>
58. WOLMAN, M.G. (1959): Factors influencing erosion of a cohesive riverbank. Americal Journal of Science, 257, No. 3, pp. 204–216. <https://doi.org/10.2475/ajs.257.3.204>
59. WOLMAN, M.G., MILLER, W.P. (1960): Magnitude and frequency of forces in geomorphic processes. Journal of Geology, 68, No. 1, pp. 54–74. <https://doi.org/10.1086/626637>
60. ZIMOVÁ, R., PEŠŤÁK, J., VEVERKA, B. (2006): Historical Military Mappings of the Czech Lands – Cartographic Analysis. Proceedings of the First International Conference on Cartography and GIS, Borovets, Bulgaria.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive