Geografie 2013, 118, 392-414

https://doi.org/10.37040/geografie2013118040392

The perception of borders by the inhabitants of regions with divergent continuity of socio-historical development as a an aspect of regional identity

Miloslav Šerý1, Petr Šimáček2

1Ostravská Univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, Czechia
2Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, Czechia

Received December 2012
Accepted October 2013

Crossref Cited-by Linking

Crossref Cited-by Linking logo