Geografie 2013, 118, 392-414

https://doi.org/10.37040/geografie2013118040392

The perception of borders by the inhabitants of regions with divergent continuity of socio-historical development as a an aspect of regional identity

Miloslav Šerý1, Petr Šimáček2

1Ostravská Univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, Czechia
2Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, Czechia

Received December 2012
Accepted October 2013

References

1. BAAR, V., RUMPEL, P., ŠINDLER., P. (1996): Politická geografie. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, 91 s.
2. BARTOŠ, F. (1883): Lid a národ. J. F. Šašek, Velké Meziříčí, 244 s.
3. BRUNET-JAILLY, E. (2005): Theorizing borders: an interdisciplinary perspective. Geopolitics, 10, č. 4, s. 633–649. <https://doi.org/10.1080/14650040500318449>
4. BUNTING, T. E., GUELKE, E. (1979): Behavioral and perception geography: A critical appraisal. Annals of the association of American geographers, 69, s. 448–462. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1979.tb01268.x>
5. BURDA, T. (2003): „Nové okresy“ ve světle reformy veřejné správy. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. Přírodovědecká fakulta, UK v Praze, Praha, s. 114–123.
6. ČAPKA, F., SLEZÁK, L., VACULÍK, J. (2005): Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. CERM, Brno.
7. DOKOUPIL, J. (2004): Hranice a hraniční efekt. In: Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T. a kol.: České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, s. 47–58.
8. DRBOHLAV, D. (1991): Mentální mapa ČSFR. Definice, aplikace, podmíněnost. Geografie, 96, č. 3, s. 163–176.
9. EBDON, D. (1977): Statistics in Geography: A Practical approach. Blackwell Publisher, Oxford, 204 s.
10. FORSBERG, T. (2003): The ground without foundation: territory as a social construct. Geopolitics, 8, č. 2, s. 7–24. <https://doi.org/10.1080/714001038>
11. GOLLEDGE, R. G., STIMSON, R. J. (1997): Spatial Behaviour: A Geographic Perspective. Guilford Press, New York, 620 s.
12. HÄKLI, J. (2008): Re-bordering Spaces. In: Cox, K., Low, M., Robinson, J. (eds.): The SAGE handbook of Political Geography. SAGE, London, s. 471–482.
13. HALÁS, M. (2002): Hranica a príhraničný region v geografickom priestore (teoretické aspekty). Geographia Slovaca, 18, s. 49–55.
14. HALÁS, M., KLADIVO, P., ŠIMÁČEK, P., MINTÁLOVÁ, T. (2010): Delimitation of microregions in the Czech Republic by nodal relations. Moravian Geographical Reports, 18, č. 2, s. 16–22.
15. HALÁS, M., KLAPKA, P. (2010): Regionalizace Česka z hlediska modelovaní prostorových interakcí. Geografie, 115, č. 2, s. 144–160.
16. HALÁS, M., KLAPKA, P., TONEV, P., BEDNÁŘ, M. (2013): Functional regions of the Czech Republic: comparison of simpler and more advanced methods of regional taxonomy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Geographica, 44, č. 1, s. 45–57.
17. HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova v Praze, Praha, 147 s.
18. HUBÁČKOVÁ, V. (2006): Slovácko: vymezení hranic regionu. In: Kraft, S. (ed.): Česká geografie v evropském prostoru. Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 577–582.
19. HYNEK, A., HYNKOVÁ, J. (1980): Percepce prostředí a mentální mapy ve výchově k péči o životní prostředí. Scripta fac. sci. nat. Univ. Purk. Brun. 10, s. 233–248.
20. HYNEK, A. (1984) Percepce krajinného životního prostředí. Folia fac. sci. nat. Univ. Purk. Brun. 25, s. 55–69.
21. CHROMÝ, P. (2000): Historickogeografické aspekty vymezování pohraničí jako součást geografické analýzy. Geografie, 105, č. 1, s. 63–76.
22. CHROMÝ, P. (2003): Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. Přírodovědecká fakulta. UK v Praze, Praha, s. 163–178.
23. CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M., HAVLÍČEK, T. (2011): Venkov – žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie, 116, č. 1, s. 23–45.
24. CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Regional Identity, Contemporary and Historical Regions and the Issue of Relict Borders. The Case of Czechia. Regions and Regionalism, 9, č. 2, s. 9–19.
25. CHROMÝ, P., SKÁLA, J. (2010): Kulturně geografické aspekty rozvoje příhraničních periferií: analýza vybraných složek územní identity obyvatelstva Sušicka. Geografie, 115, č. 2, s. 223–246.
26. IŠTOK, R. (2004): Politická geografie a geopolitika. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, 392 s.
27. KÁŇA, O. (1976): Historické proměny pohraničí. Vývoj pohraničních okresů Jeseník, Rýmařov, Bruntál a Krnov po roce 1945. Profil, Ostrava, 171 s.
28. KNIGHT, D. (1982): Identity and territory: geographical perspectives on nationalism and regionalism. Annals of the Association of American Geographers, 72, č. 4, s. 514–531. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1982.tb01842.x>
29. KELLERMAN, A. (1981): Centrographic methods in geography. Concepts and techniques in modern geography. 32. Geobooks, Norwich, 32 s.
30. KUČERA, Z., CHROMÝ, P. (2012): Depopulation, resettlement and landscape changes in the peripheries of the Czech borderland. In: Paniagua, A., Bryant, R., Kizos, T. (eds): The Political Ecology of Depopulation: Inequality, Landscape, and People. Rolde Foundation, CEDDAR, Zaragoza, s. 191–213.
31. LLOYD, R. (1989): Cognitive maps: Encoding and Decoding Information. Annals of the Association of American Geographers, 79, č. 1, s. 101–124. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1989.tb00253.x>
32. MINGHI, J. V. (1963): Boundary Studies in Political Geography. Annals of the Association of American Geographers, 53, č. 3, s. 407–428. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1963.tb00457.x>
33. NEWMAN, D. (2006): The lines that continue to separate us: borders in our „borderless“ world. The Progress in Human Geography, 30, č. 2, s. 143–161. <https://doi.org/10.1191/0309132506ph599xx>
34. PAASI, A. (1986): The institutionalization of regions: a theoretical framework for understanding the emergence of regions and the constitution of regional identity. Fennia 164, s. 105–146. <https://doi.org/10.11143/9052>
35. PAASI, A. (2002) Place and region: regional worlds and words. Progress in Human Geography 26, č. 6, s. 802–811. <https://doi.org/10.1191/0309132502ph404pr>
36. PAASI, A. (2003a): Boundaries in a Globalizing World. In: Pile, S., Domosh, M., Anderson, K., Thrift, N. (eds.): Handbook of cultural geography. SAGE, London, s. 462–471.
37. PAASI, A. (2003b): Region and place: regional identity in question. Progress in Human Geography, 27, č. 4, s. 475–485. <https://doi.org/10.1191/0309132503ph439pr>
38. PAASI, A. (2005): Generations and the „Development“ of Border Studies. Geopolitics, 10, č. 4, s. 663–671. <https://doi.org/10.1080/14650040500318563>
39. PAASI, A. (2011): The region, identity, and power. Procedia Social and Behavioral Sciences, 14, s. 9–16. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.011>
40. PRED, A. (1984): Place as historically contingent process: structuration and the timegeography of becoming places. Annals of the Association of American Geographers, 74, č. 2, s. 279–297. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1984.tb01453.x>
41. PRESCOTT, J. R. V. (1987): Political boundaries and frontiers. Undin Hyman, Londýn, 315 s.
42. PROCHÁZKA, P. (2007): Příběhy z pohraničí. Brontosaurus, Jeseník, 151 s.
43. ŘEHÁK, S. (2000): Do jaké Evropy přicházíme se svými kraji? Geografie, 105, č. 3, s. 288–294.
44. ŘEHÁK, S., HALÁS, M., KLAPKA, P. (2009): Několik poznámek k možnostem aplikace Reillyho modelu. Geographia Moravica, 1, s. 47–58.
45. SEMIAN, M. (2012): Searching for the Territorial Shape of a Region in Regional Consciousness: The Český Ráj (Bohemian Paradise), Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 20, č. 2, s. 25–35.
46. SIWEK, T. (1988): Území Československa očima studentů geografie. Geografie, 93, č. 1, s. 31–37.
47. SIWEK, T. (1999): Příspěvek ke zkoumání etnické hranice. Geografie, 104, č. 1, s. 1–12.
48. SIWEK, T., KAŇOK, J. (2000): Vědomí slezské identity v mentální mapě. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, 97 s.
49. SIWEK, T., BOGDOVÁ, K. (2007): České kulturně historické regiony ve vědomí svých obyvatel. Sociologický časopis, 43, č. 4, s. 1039–1053.
50. SIWEK, T. (2011): Percepce geografického prostoru. Edice Geographica, sv. 7, ČGS, Praha, 168 s.
51. ŠERÝ, M. (2010): Analýza poválečné migrace z Valašskokloboucka do pohraničí severní Moravy a Slezska. In: Fňukal, M., Frajer, J., Hercik, J. (eds.): Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na PřF UP, Olomouc, s. 587–599.
52. ŠTIKA, J. (2009): Valaši a Valašsko. Valašský muzejní a národopisný spolek, Rožnov pod Radhoštěm, 237 s.
53. TRÁVNÍČEK, D. (1966): Příspěvek k historicko-geografickému vývoji moravských enkláv ve Slezsku. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium. Tom 20, Geographica – Geologica VII., s. 341–355.
54. TOUŠEK, V., ŠICH, P., VAŠÍČEK, P. (1991): Zemská hranice mezi Čechami a Moravou. Geografie, 96, č. 1, s. 45–48.
55. TUAN, Y. F. (1975): Images and mental maps. Annals of the association of American geographers, 65, č. 2, s. 205–213. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1975.tb01031.x>
56. TUAN, Y. F. (2003): Perceptual and cultural geography: a commentary. Annals of the association of American geographers, 93, č. 4, s. 878–881. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.2003.09304008.x>
57. VOŽENÍLEK, V. (1997): Mentální mapa a mentální prostorové představy. Geodetický a kartografický obzor, 43, č. 1, s. 9–14.
58. WILLS, J. (2009): Environmental perception. In: Gregory, D. et al.: The Dictionary of Human Geography. 5th edition. Wiley-Blackwell, Chichester, s. 202–203.
59. WOLNY, G. (1835): Die Markgrafschaft Mähren, topographisch, statistisch und historisch geschildert. Brno, 486 s.
60. ŽIGRAI, F. (2000): Možnosť použiťia územnej identity ako kritéria při vymedzování územno- -správnych jednotek. Geografické štúdie, 7, s. 2–11.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive