Geografie 2013, 118, 179-203

https://doi.org/10.37040/geografie2013118020179

Time geography under the influence of information and communication technologies

Michala Madajová, Martin Šveda

Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73, Bratislava, Slovakia

Received May 2012
Accepted April 2013

Crossref Cited-by Linking

Crossref Cited-by Linking logo