Geografie 2013, 118, 158-178

https://doi.org/10.37040/geografie2013118020158

Map skills in Czech and foreign curricula: a comparative study

Martin Hanus, Miroslav Marada

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received June 2012
Accepted May 2013

Crossref Cited-by Linking

Crossref Cited-by Linking logo