Geografie 2013, 118, 138-157

https://doi.org/10.37040/geografie2013118020138

New municipal housing construction in Czechia from the perspective of social and spatial justice

Roman Matoušek

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received September 2012
Accepted March 2013

Crossref Cited-by Linking

Crossref Cited-by Linking logo