Geografie 2013, 118, 138-157

https://doi.org/10.37040/geografie2013118020138

New municipal housing construction in Czechia from the perspective of social and spatial justice

Roman Matoušek

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received September 2012
Accepted March 2013

References

1. BEVIR, M. (2009): Key Concepts in Governance. Sage, London, 232 s.
2. BLAŽEK, J. (2002): System of Czech local government financing as a framework for local development: 12 years of trial and error approach. AUC – Geographica, 37, č. 2, s. 157–174.
3. BLAŽEK, J., CSANK, P. (2007): Nová fáze regionálního rozvoje v České republice? Sociologický časopis, 43, č. 5, s. 945–965.
4. BLAŽEK, J., MACEŠKOVÁ, M. (2010): Regional analysis of public capital expenditure: To which regions is public capital channelled – to “rich” or to “poor” ones? Regional Studies, 44, č. 6, s. 679–696. <https://doi.org/10.1080/00343400903002713>
5. DAVIES, R. L. (1978): Issues on Need. In: Davies, R. L., Hall, P. (eds.): Issues in Urban Society. Penguin Press, s. 216–241.
6. DICKEN, P. (2003): Global Shift: Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century. Sage, London, 656 s.
7. DOSTÁL, P. (1984): Regional Policy and Corporate Organizational Forms: some questions of interregional social justice. In: de Smidt, M., Wever, E. (eds.): A Profile of Dutch Economic Geography. Van Gorcum, Assen/Maastricht, s. 12–38.
8. ELVERS, H., GROSS, M., HEINRICHS, H. (2008): The Diversity of Environmental Justice: Towards a European Approach. European Societies, 10, č. 5, s. 835–856. <https://doi.org/10.1080/14616690801890117>
9. FAINSTEIN, S. (2010): The Just City. Cornell University Press, Princeton, 224 s.
10. FRASER, N. (2007): Rozvíjení radikální imaginace. Filosofia, Praha, 184 s.
11. GABAL, I. a kol. (2006): Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit v České republice a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. GAC, Nová škola, Praha, 117 s.
12. HAMPL, M. (2000): Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 110 s.
13. HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. DemoArt, Praha, 147 s.
14. HARVEY, D. (1973): Social Justice and the City. Blackwell, Oxford, 368 s.
15. HARVEY, D. (1989): From managerialism to entrepreneurialism: the transformation in urban governance in late capitalism. Geografiska Annaler B, 71, č. 1, s. 3–17. <https://doi.org/10.1080/04353684.1989.11879583>
16. HARVEY, D. (2008): The Right to the City. New Left Review, 53, č. 5, s. 24–40.
17. HAY, I., ed. (2005): Qualitative Research Methods in Human Geography. Oxford University Press, Oxford, 339 s.
18. KAY, A. (2005): Territorial Justice and Devolution. The British Journal of Politics and International Relations, 7, č. 4, s. 544–560. <https://doi.org/10.1111/j.1467-856x.2005.00200.x>
19. KELLER, J. (2010): Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. SLON, Praha, 214 s.
20. KOSTELECKÝ, T., MIKESZOVÁ, M. (2008): Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti vlastnického bydlení mezi roky 2000–2006. In: Lux, M., Kuda, F. (eds.): Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice. Sociologický ústav AV ČR, Praha, s. 87–106.
21. LAM, N. (2004): Fractals and Scale in Environmental Assessment and Monitoring. In: Sheppard, E., McMaster, R. (eds.): Scale and Geographic Inquiry. Blackwell, Malden, s. 23–40.
22. LUX, M., ed. (2003): Housing Policy: An End or a New Beginning? Open Society Institute, Budapest, 461 s.
23. LUX, M., KOSTELECKÝ, T. eds. (2012): Bytová politika. SLON, Praha, 229 s.
24. LUX, M., MIKESZOVÁ, M., SUNEGA, P. (2010): Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR. Sociologický ústav AV ČR, Praha, 64 s.
25. MATĚJŮ, P., VLACHOVÁ, K. a kol. (2000): Nerovnost, nespravedlnost, politika. Česká republika 1991–1998. Sociologické nakladatelství, Praha, 402 s.
26. MATLOVIČ, R., MATLOVIČOVÁ, K. (2012): Společenská relevancia a budovanie značky geografie. Geografie, 117, č. 1, s. 33–51.
27. MATOUŠEK, R., SÝKORA. L. (2011): Environmental justice and residential segregation in Czechia: the case of Roma resettlement in the town of Vsetín. AUC – Geographica, 46, č. 2, s. 81–94. <https://doi.org/10.14712/23361980.2015.33>
28. MATZNETTER, W. (2002): Social Housing Policy in a Conservative Welfare State: Austria as an Example. Urban Studies, 39, č. 2, s. 265–282. <https://doi.org/10.1080/00420980120102966>
29. MAYERSON, M., BENFIELD, E. (1955): Politics, Planning and the Public Interest. The Case of Public Housing in Chicago. The Free Press, New York, 353 s.
30. MIKESZOVÁ, M., LUX, M., SLÁDEK, J. (2011): Důsledky vývoje cen bydlení nepotenciální i akutní ohrožení finanční nedostupností bydlení. In: Kuda, F., Lux, M. (eds.): Bydlení v regionech. Důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení. Professional Publishing, Praha, s. 11–47.
31. MITCHELL, D. (2004): Geography in an Age of Extremes: A Blueprint for Geography of Justice. Annals of the Association of American Geographers, 94, č. 4, s. 764–770.
32. MYRDAL, G. (1944): An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy. 2 Volumes. Transaction Publishers, New Jersey, 1483 s.
33. NETRDOVÁ, P., NOSEK, V. (2009): Přístupy k měření geografického rozměru společenských nerovností. Geografie, 114, č. 1, s. 52–65.
34. NOVOTNÝ, J. (2003): Sociogeografická diferenciace současného světa. Geografie, 108, č. 1, s. 14–35.
35. OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., eds. (2011): Atlas sociálně-prostorové diferenciace České republiky. Karolinum, Praha, 140 s.
36. POSOVÁ, D., SÝKORA, L. (2011): Urbanizace a suburbanizace v městských regionech Prahy a Vídně: strukturální rozdíly v podmínkách odlišných politicko-ekonomických modelů. Geografie, 116, č. 3, s. 276–299.
37. SLÁDEK, J. (2011): Privatizace bytového fondu v České republice. In: Lux, M. (ed.): Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Sociologický ústav AV ČR, Praha, s. 19–27.
38. SMITH, D. (1994): Geography and Social Justice. Blackwell, Oxford, 325 s.
39. SOJA, E. (1980): The Socio-Spatial Dialectics. Annals of the Association of American Geographers, 70, č. 2, s. 207–225. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1980.tb01308.x>
40. SOJA, E. (2010): Seeking spatial justice. University of Minnesota Press, Minneapolis, 288 s.
41. SÝKORA, L. (1996): The Czech Republic. In: Balchin, P. (ed.): Housing Policy in Europe. Routledge, London and New York, s. 272–288.
42. SÝKORA, L. (2003): Between the State and the Market: Local Government and Housing in the Czech Republic. In: Lux, M. (ed.): Housing Policy: An End or a New Beginning? Open Society Institute, Budapest, s. 47–116.
43. SÝKORA, L. (2008): Revolutionary change, evolutionary adaptation and path dependencies: socialism, capitalism and transformations in urban spatial organizations. In: Strubelt, W., Gorzelak, G.: City and Region. Papers in Honour of Jiří Musil. Budrich UniPress, Leverkusen Opladen, s. 283–295.
44. SÝKORA, L. (2009): New socio-spatial formations: places of residential segregation and separation in Czechia. Tijdschrift voor economische en sociale geografie (Journal of Economic and Social Geography), 100, č. 4, s. 417–435. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2009.00550.x>
45. SÝKORA, L., MULÍČEK, O. (2009): The micro-regional nature of functional urban areas (FUAs): lessons from the analysis of Czech urban and regional system, in: Urban Research and Practice, 2, č. 3, s. 287–307. <https://doi.org/10.1080/17535060903319228>
46. TOMANN, H. (1996): Germany. In: Balchin, P. (ed.): Housing Policy in Europe. Routledge, London and New York, s. 51–68.
47. Ústav územního rozvoje (2011): Výsledky dotazníkové akce o změnách v obecním bytovém fondu ve vybraných městech (2009, 2010), http://www.uur.cz/default.asp?ID=4317 (3. 7. 2012).
48. VACKOVÁ, B., GALČANOVÁ, L., HOFÍREK, O. (2011): „Za čistší město“ Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy. Sociologický časopis, 47, č. 4, s. 633–656.
49. VAŠEČKA, I. (2002): Utváranie sa problémových rómských zoskupení v mestách ČR. In: Sirovátka, T. (ed.): Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Masarykova univerzita a Georgetown, Brno, s. 246–262.
50. Velký sociologický slovník (1996) Karolinum, Praha, 1627 s.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive