Geografie 2013, 118, 116-137

https://doi.org/10.37040/geografie2013118020116

The Czech automotive industry in global production networks: regional dimensions of upgrading between 1998 and 2008

Jan Ženka1,2, Petr Pavlínek2,3

1Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostrava, Czechia
2Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia
3University of Nebraska at Omaha, Department of Geography and Geology, USA

Received September 2012
Accepted March 2013

References

1. ALLER, A. a kol. (1999): New Tendencies in Inter-Firm Relations in the Automotive Industry and their Impact on European Periphery Suppliers. European Urban and Regional Studies, 6, č. 3, s. 255–264. <https://doi.org/10.1177/096977649900600305>
2. AutoSAP (2012) Automobilový průmysl v ČR: Základní údaje a fakta, www.autosap.cz (20. 8. 2012).
3. BARRIENTOS, S., GEREFFI, G., ROSSI, A. (2011): Economic and social upgrading in global production networks: A new paradigm for a changing world. International Labour Review, 150, č. 3–4, s. 319–340. <https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2011.00119.x>
4. BERNHARDT, T., MILBERG, W. (2011): Does economic upgrading generate social upgrading? Insights from the horticulture, apparel, mobile phones and tourism sectors. Capturing the Gains Working Paper 7, Department of Economics of the New School for Social Research, New York, USA, 35 s.
5. BLAŽEK, J. (2012): Regionální inovační systémy a globální produkční sítě: dvoji optika na zdroje konkurenceschopnosti v současném světě? Geografie, 117, č. 2, s. 209–233.
6. BUDD, L., HIRMIS, A. K. (2004): Conceptual Framework for Regional Competitiveness. Regional Studies, 9, s. 1015–1028. <https://doi.org/10.1080/0034340042000292610>
7. COE, N. M., HESS, M. (2011): Local and regional development: A global production network approach. In: PIKE, A. et al.: Handbook of Local and Regional Development, s. 128–139.
8. ČNB (2013): Přímé zahraniční investice za rok 2008 (2007, 2006, 2005). Česká národní banka, Praha.
9. ČSÚ (2011a): Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví (pro roky 1998, 2002, 2005, 2006 and 2007). Český statistický úřad, Praha.
10. ČSÚ (2011b): Roční výkaz výzkumu a vývoje (pro roky 1995–2007). Český statistický úřad, Praha.
11. DUNNING, J., LUNDAN, S. (2008): Multinational Enterprises and the Global Economy. Druhé vydání. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 920 s.
12. FRIGANT, V. (2011): Egyptian pyramid or Aztec pyramid: How should we describe the industrial architecture of automotive supply chains in Europe? Cahiers du GREThA, n°2011-27, July.
13. GEREFFI, G. (2005): The Global Economy: Organization, Governance, and Development, In: Smelser, N. J., Swedborg, R. (eds) The Handbook of Economic Sociology, Second Edition, Princeton: Princeton University Press, s. 160–182.
14. GEREFFI, G., HUMPHREY, J., STURGEON, T. (2005): The governance of global value chains. Review of International Political Economy, 12, č. 1, s. 78–104. <https://doi.org/10.1080/09692290500049805>
15. GEREFFI, G., KORZENIEWICZ, M. (1994): Commodity Chains and Global Capitalism. Westport, CT, Praeger, 352 s.
16. HAMPL, M., MÜLLER, J. (2011): Společenská transformace a regionální diferenciace Česka: příklad vývoje rozmístění pracovních míst a obyvatelstva. Geografie, 116, č. 3, s. 211–230.
17. HENDERSON, J. a kol. (2002): Global production networks and the analysis of economic development. Review of International Political Economy, 9, č. 3, s. 436–464. <https://doi.org/10.1080/09692290210150842>
18. HUMPHREY, J., SCHMITZ, H. (2002): How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters? Regional Studies, 36, č. 9, s. 1017–1027. <https://doi.org/10.1080/0034340022000022198>
19. KNORRINGA, P., PEGLER, L. (2006): Globalisation, firm upgrading and impacts on labour. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 97, č. 5, s. 470–479. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2006.00357.x>
20. LEPAK, D., SMITH, K., TAYLOR, M. (2007): Value creation and value capture: A multi-level perspective. Academy of Management Review, 32, č. 1, s. 180–194. <https://doi.org/10.5465/amr.2007.23464011>
21. MacKINNON, D. (2012): Beyond strategic coupling, reassessing the firm-region nexus in global production networks. Journal of Economic Geography, 12, č. 1, s. 227–245. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbr009>
22. MILBERG, W., WINKLER, D. (2011): Economic and social upgrading in global production networks: Problems of theory and measurement. International Labour Review, 150, č. 3–4, s. 341–365. <https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2011.00120.x>
23. PAVLÍNEK, P. (2012): The Internationalization of Corporate R&D and the Automotive Industry R&D of East-Central Europe. Economic Geography, 88, č. 3, s. 279–310. <https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2012.01155.x>
24. PAVLÍNEK, P. (2013): The impact of the 2008-2009 crisis on the automotive industry: global trends and firm-level effects in Central Europe. European Urban and Regional Studies. <https://doi.org/10.1177/0969776412460534>
25. PAVLÍNEK, P., DOMAŃSKI, B., GUZIK R. (2009): Industrial Upgrading Through Foreign Direct Investment in Central European Automotive Manufacturing. European Urban and Regional Studies, 16, č. 1, s. 43–63. <https://doi.org/10.1177/0969776408098932>
26. PAVLÍNEK, P., JANÁK L. (2007): Regional Restructuring of the Škoda Auto Supplier Network in the Czech Republic. European Urban and Regional Studies, 14, č. 2, s. 133–155. <https://doi.org/10.1177/0969776407076101>
27. PAVLÍNEK, P., ŽENKA, J. (2010): The 2008–2009 automotive industry crisis and regional unemployment in Central Europe. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3, č. 3, s. 349–365. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsq026>
28. PAVLÍNEK, P., ŽENKA, J. (2011): Upgrading in the automotive industry: firm-level evidence from Central Europe. Journal of Economic Geography, 11, č. 3, s. 559–586. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbq023>
29. ŠKODA AUTO (2013): Výroční zpráva 2011 (2009), www.justice.cz. (18. 1. 2013).
30. TOYOTA PEUGEOT CITRONËN AUTOMOBILE CZECH (2013): Výroční zpráva 31. prosince 2009, www.justice.cz (18. 1. 2013).
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive