Geografie 2013, 118, 59-76

https://doi.org/10.37040/geografie2013118010059

Mental map of Czechia rendered by Czech elementary and secondary school students

Jan D. Bláha1,2, Tereza Pastuchová Nováková3

1Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, Czechia
2Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia
3Základní škola Úvaly, Náměstí Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly, Czechia

Received April 2011
Accepted January 2013

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive