Geografie 2013, 118, 40-58

https://doi.org/10.37040/geografie2013118010040

Representation of time and the creation of a temporal legend in animated cartographic works

Lukáš Vít1, Jan D. Bláha2

1TERRA-KLUB o. p. s., Americká 5, 120 00 Praha 2, Czechia
2Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, Czechia

Received August 2011
Accepted November 2012

References

1. AGUILERA, S. (2008): A New Perspective Universal Edition. Artistech Book, San Francisco, 120 s.
2. BERTIN, J. (1983): Semiology of Graphics: Diagrams, Networks, Maps. The University of Wisconsin Press, London, 415 s.
3. BLÁHA, J. D. (2006): Vybrané metody kvantifikace a objektivizace hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti. Aktivity v kartografii 2006, Geografický ústav SAV, Bratislava, s. 35–47.
4. BLÁHA, J. D. (2012): Kulturní aspekty kartografické tvorby: Využití mentálních map v mezikulturním výzkumu. Diplomová práce. FF UK v Praze, Praha, 138 s.
5. CLAUSEWITZ, C. (1873): On War. N. Trübner, London, http://www.clausewitz.com/readings/OnWar1873/TOC.htm#TOC (20. 9. 2009).
6. CLOKE, P., CRANG, P., GOODWIN, M., eds. (1999): Introducing Human Geographies. Arnold, London, 368 s.
7. DIBIASE, D. a kol. (1992): Animation and the Role of Map Design in Scientific Visualisation. Cartography and GIS, 19, č. 4, s. 201–214.
8. DRANSCH, D. (1997): Computer Animation in der Kartographie. Theorie und Praxis. Springer, Berlin, Heidelberg, 145 s.
9. DUBOIS, E., HUGHES, W., LOW, L. (1998): A Concise Theory of Combat. Institute for Joint Warfare Analysis, Monterey, California, http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA331950&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf, 171 s. (9. 2. 2009.).
10. DUŠEK, R., MIŘIJOVSKÝ, J. (2009): Vizualizace prostorových dat: chaos v dimenzích. Geografie, 114, č. 3, s. 169–178.
11. FUKUDA, H., UEDA, K. (2006): Motion induced Animacy Perception as Optimal Inference. Příspěvek na konferenci International Conference of Cognitive Science, Vancouver, http://csjarchive.cogsci.rpi.edu/Proceedings/2006/iccs/p95.pdf, 2 s. (22. 9. 2009).
12. HOLMES, N. (1992): Pictoral Maps. The Herbert Press, Ltd., London, 191 s.
13. JUNG, F. (2009): Animované mapy jako nástroj studia městské hromadné dopravy. Geografie, 114, č. 3, s. 206–217.
14. KONEČNÝ, M. a kol. (2005): Geoinformatika a kartografie: Multimediální učebnice. Geografický ústav PřF MU, http://oldgeogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/obsah.php?show=11&&jazyk=en, Brno (28. 4. 2009).
15. KRAAK, M. J., ORMELING, F. (2003): Cartography: Visualization of Geospatial Data. Prentice Hall, Harlow, England, 205 s.
16. KRAAK, M. J. (2005): Timelines, temporal resolution, temporal zoom and time geography. Příspěvek na konferenci International Cartographic Conference, La Coruña, http://icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2005/htm/pdf/oral/TEMA26/Session%202/MENNOJAN%20KRAAK.pdf, 8 s. (19. 6. 2009).
17. KRUG, S. (2006): Don’t Make Me Think! A Common Sense Approach to Web Usability. New Riders, Berkeley, California, 204 s.
18. KRYGIER, J. (1994): Sound and geographic vizualization. In: Maceachren, A., Taylor, D. (eds.): Visualization in Modern Cartography. Pergamon, Oxford, s. 149–166.
19. LANGRAN, G. (1992): Time in Geographic Information Systems. Taylor & Francis, London, 189 s.
20. LANGRAN, G., CHRISMAN, N. (1988): A framework for temporal geographic information. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 25, č. 3, s. 1–14. <https://doi.org/10.3138/K877-7273-2238-5Q6V>
21. MACEACHREN, A. (1992): Visualizing Uncertain Information. Cartographic Perspectives, č. 13, s. 10–19. <https://doi.org/10.14714/CP13.1000>
22. MACEACHREN, A. (1994): Time as a cartographic variable. In: Hearnshaw, H. M., Unwin, D. J. (eds.): Visualization in Geographical Information Systems. John Wiley & Sons, Chichester, England, s. 115–130.
23. MIKLOŠÍK, F. (2005): Teorie řízení v kartografii a geoinformatice. Praha, Karolinum, 264 s.
24. MITBØ, T., CLARKE, K., FABRIKANT, S. (2007): Human Interaction with Animated Maps: The portrayal of the passage of time. Proceedings, ScanGIS 2007, s. 45–60.
25. OSGOOD, C. E., SUCI, C. J., TANNENBAUM, P. H. (1975): The Measurement of Meaning. University of Illinois Press, Urbana, 346 s.
26. OTT, T., SWIACZNY, F. (2001): Time-Integrative Geographic Information Systems: Management and Analysis of Spatio-Temporal Data. Springer, New York, 234 s.
27. PETERSON, P. (1995): Active Legends For Interactive Cartographic Animation, http://maps.unomaha.edu/AnimArt/ActiveLegend/Peterson.pdf, 14 s. (24. 6. 2009).
28. PRAVDA, J. (2003): Mapový jazyk. 2. doplněné vyd. Univerzita Komenského, Bratislava, 105 s.
29. ROBINSON, A. H., SALE, R. D., MORRISON, J. L., MUEHRCKE, P. C. (1984): Elements of Cartography. John Wiley & Sons, Totonto, 544 s.
30. SZEGÖ, J. (1987): Human Cartography: Mapping the World of Man. Swedish Council for Building Research, Stockholm, 237 s.
31. ŠIKL, R. (2006): Psychologie zrakového vnímání: vnímání pohybu. Studijní materiál, http://www.psu.cas.cz/~sikl/09pohyb.ppt, 47 s. (22. 9. 2009).
32. TAYLOR, F., LAURIAULT, T. (2007): Future Directions for Multimedia Cartography. In: Cartwright,W., Peterson, M., Gartner, G. (eds.): Multimedia Cartography. Springer, Berlin, s. 505–519.
33. TURCHI, P. (2004): Maps of the Imagination: the Writer as Cartographer. Trinity University Press, San Antonio, Texas, 245 s.
34. VÍT, L. (2010): Znázornění času v kartografii na příkladu map historických bitev. Diplomová práce. PřF UK v Praze, Praha, 105 s.
35. VOŽENÍLEK, V. (2005): Cartography for GIS: Geovisualization and Map Communication. Univerzita Palackého, Olomouc, 142 s.
36. WRIGHT, J. (1990): One and a half hours: Time on Little Round Top. Gettysburg: Historical Articles of Lasting Interest, č. 2, http://www.mahoningvalleycwrt.com/Jim_Wright_no2.pdf, 4 s. (18. 2. 2010).
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive