Geografie 2012, 117, 33-51

https://doi.org/10.37040/geografie2012117010033

The social relevance and branding of geography

René Matlovič, Kvetoslava Matlovičová

Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, katedra geografie a regionálneho rozvoja, Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov, Slovakia

Received October 2010
Accepted August 2011

Individual author index pages


Other articles of these authors

No other articles by these authors.

front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive