Geografie 2012, 117, 33-51

https://doi.org/10.37040/geografie2012117010033

The social relevance and branding of geography

René Matlovič, Kvetoslava Matlovičová

Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, katedra geografie a regionálneho rozvoja, Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov, Slovakia

Received October 2010
Accepted August 2011

Crossref Cited-by Linking

Crossref Cited-by Linking logo