Geografie 2012, 117, 95-109

https://doi.org/10.37040/geografie2012117010095

Bedload Sediment Transport in Connection with the Geomorphological Transition of Gravel-Bed Streams in the Moravskoslezské Beskydy Mountains

Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký

Ostravská Univerzita v Ostravě, Přirodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava, Czechia

Received February 2011
Accepted December 2011

References

1. BAROŇ, I, BALDÍK, V., FIFERNOVÁ, M. (2010): Orientační stanovení recentní míry denudace flyšového pásma Vnějších západních Karpat na příkladu povodí Bystřičky ve Vsetínských vrších. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2010, s. 10–13.
2. BULL, W. B. (1991): Geomorphic response to climatic change. Oxford University Press, 326 s.
3. BUZEK, L. (2000): Erosion of forest soil under conditions of higher precipitation and snow melt (case study central part of the Moravskoslezské Beskydy Mountains). Geografie, 105, č. 4, s. 317–332.
4. BUZEK, L. (2004): Plaveninový režim jako ukazatel intenzity eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd). Journal Hydrol. Hydromech, 52, č. 1, s. 24–40.
5. BUZEK, L. (2007): Water erosion of the watershed of the upper Ostravice river from 1976 to 2000. Moravian geographical reports, 15, č. 4, s. 2–12.
6. DEMEK, J., VATOLÍKOVÁ, Z., MACKOVČIN, P. (2007): Metodika pro hodnocení hydromorfologie na referenčních lokalitách v rámci monitoringu ekologického stavu tekoucích vod podle rámcové směrnice o vodách (WFD 2000/60/ES). AOPK ČR, Brno, 11 s.
7. GALIA, T., HRADECKÝ, J. (2010): Úvod do problematiky transportu dnových sedimentů beskydských vysokogradientových toků. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, s. 43–48.
8. GALIA, T., HRADECKÝ, J. (2011): Bedload transport nad morphological effects of highmagnitude floods in small headwater streams – Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59, č. 4, s. 238–250. <https://doi.org/10.2478/v10098-011-0020-x>
9. GORDON, N., MCMAHON, T. A.,FINLAYSON, B. L., GIPPELI, C. J., NATHAN, R. J. (2004): Stream Hydrology. An introduction for ecologists. John Wiley & Sons, 444 s.
10. HOLBROOK, J., SCOTT, R. W., OBOH-IKUENOBE, F. E. (2006): Base-level buffers and buttresses: A model for upstream versus downstream control on fluvial geometry and architecture within sequences. Journal of Sedimentary Research, 76, s. 162–174. <https://doi.org/10.2110/jsr.2005.10>
11. HRADECKÝ, J., DĚD, M. (2008): Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd – příkladová studie Sihelský potok. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2007, s. 19–23.
12. HRÁDEK, M. (1999): Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě. In. Niva z multidisciplinárního pohledu. III. Sborník rozšířených abstrakt., PřF MU Brno, Geotest a.s., Brno, s. 12–14.
13. HRÁDEK, M. (2000): Geomorfologické účinky povodně 1997 na území severní Moravy a Slezska. Geografický časopis, 52, č. 4, s. 303–321.
14. HRÁDEK, M. (2004): Floods and human impacts to braided river patterns in the Western Carpathian Foothill. In: Drbohlav, D., Kalvoda, J. a Voženílek, V. (eds.): Czech Geography at the down of the Millenium. Czech Geographic Society and Palacky University Olomouc, Olomouc, s. 137–149.
15. JANSKÝ, B., SCHULTE, A., ČESÁK, J., RIOS ESCOBAR, V. (2010): The Mladotice Lake, western Czechia: The unique genesis and evolution of the lake basin. Geografie, 115, č. 3, s. 247–265.
16. KLIMENT, Z. (2000): Balance, regime and geochemistry of suspended sediment of the Blšanka River. Geografie, 105, č. 3, s. 255–265.
17. KLIMENT, Z., KADLEC, J., LANGHAMMER, J. (2008): Evaluation of suspended load changes using AnnAGNPS and SWAT semi-empirical erosion models. Catena, 73, s. 286–299. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2007.11.005>
18. LANGHAMMER, J. (2010): Analysis between sream regulations and the geomorphic effects of floods. Natural Hazards, 54, s. 121–139. <https://doi.org/10.1007/s11069-009-9456-2>
19. LENZI, M. A., MAO L., COMITI F. (2006): When does bedload transport begin in steep boulder-bed stream? Hydrological processes, 20, s. 3517–3533. <https://doi.org/10.1002/hyp.6168>
20. LIMERINOS, J. T. (1970): Determination of the Manning coefficient from measured bed roughness in natural channels. U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 1898-B, 47 s.
21. MÁČKA, Z. (2009): Geology, Geomorphology and Human Impact over the Fluvial System. In: History, Biodiversity, and Management of Floodplain Forest (Case Study of National Nature Reserve Vrapac, Czech Republic), Univerzita Palackého, Olomouc, s. 27–40.
22. MAREŠOVÁ, I., MAREŠ, K. (1988): Roughness and resistance of flow in cross sections of gauging stations on mountainous rivers in south Bohemia. In: Hydrology of Mountainous Areas (Proceedings of the Štrbské Pleso Workshop, Czechoslovakia, June 1988), Intl. Assn. of Hydrological, Washington, D.C., s. 119–127.
23. MOSLEY, M. P. (1981): Semi-determinate hydraulic geometry of river channels, South Island, New Zealand. Earth surface processes and landforms, 6, s. 127–137. <https://doi.org/10.1002/esp.3290060206>
24. PARKER G. (1990): Surface-based bedload transport relation for gravel rivers. Journal of Hydraulic Research, 28, s. 417–436. <https://doi.org/10.1080/00221689009499058>
25. PETIT, F., GOB, F., HOUBRECHTS, G., ASSANI, A. A. (2005): Critical stream power in gravel-bed rivers. Geomorphology, 69, s. 92–101. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2004.12.004>
26. PITLICK, J., CUI, Y., WILCOCK, P. (2009): Manual for computing bed load transport using BAGS (Bedload Assessment for Gravel-bed Streams) Software. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-223. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, 45 s.
27. SCHULTE, A., ALBRECHT, M., DAUT, G., WALLNER, J., JANSKÝ, B., VAN GELDERN, R. (2006): Analyses and assessment of the sedimentary record of Lake Mladotice (western Czech Republic) in relation to flood events and pre- to ostcommunist change in land use. Zeitschrift für Geomorphologie. Suppl., 142, s. 229–243.
28. SMOLKOVÁ, V., PÁNEK, T., HRADECKÝ, J., (2009): Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide- dammed lakes in the Flysch Carpathians. In: Geomorfologický sborník 8: Sborník abstraktů. Západočeská univerzita v Plzni, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Česká asociace geomorfologů, s. 52.
29. ŠKARPICH, V., GALIA, T., HRADECKÝ, J., PEČ, J. (2010): Identifikace (dis)konektivit vodních toků za využití makrogranulometrické analýzy korytových sedimentů (Moravskoslezské Beskydy). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2010, s. 199–204.
30. WILLIAMS, G. P. (1983): Paleohydrological methods and some examples from Swedish fluvial environments. Geografiska Annaler 65A, s. 227–243.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive