Geografie 2012, 117, 52-71

https://doi.org/10.37040/geografie2012117010052

The Bibliometric Analysis of Czech Geography in the Scopus Database

Artur Bajerski1, Tadeusz Siwek2

1Uniwersytet Adama Mickiewicza, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Poland
2Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, Czechia

Received October 2010
Accepted October 2011

References

1. AALBERS, M. B. (2004): Creative destruction through the Anglo-American hegemony; a non-Anglo American view on publications, referees and language. Area, 36, č. 3, s. 319–322. <https://doi.org/10.1111/j.0004-0894.2004.00229.x>
2. AALBERS, M. B., ROSSI, U. (2006): Beyond the Anglo-American hegemony in human geography: a European perspective. GeoJournal, 67, č. 2, s. 137–147. <https://doi.org/10.1007/s10708-007-9041-8>
3. BAJERSKI, A. (2008a): Polskie czasopisma geograficzne w bazie Scopus: próba analizy komunikacji naukowej w polskiej geografii. Czasopismo Geograficzne, 79, č. 3, s. 367–382.
4. BAJERSKI, A. (2008b): Ranking ośrodków geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science. Przegląd Geograficzny, 80, č. 4, s. 579–589.
5. BAJERSKI, A. (2010): Anglo-amerykańska dominacja w geografii: główne wątki dyskusji prowadzonej w ramach geografii krytycznej. Przegląd Geograficzny, 82, č. 2, s. 143–158. <https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.1>
6. BAJERSKI, A., SIWEK, T. (2010): Dílčí výsledky první bibliometrické analýzy české geografie. Sborník referátů 22. sjezdu České geografické společnosti v Ostravě, s. 347–352.
7. BAR-ILAN, J. (2008): Which h-index? A comparison of WoS, Scopus and Google Scholar. Scientometrics, 74, č. 2, s. 257–271. <https://doi.org/10.1007/s11192-008-0216-y>
8. BASL, J., MÜNICH D., SIDORKIN O. (2009): Publication Productivity of Czech Sociology in Scientific Journals Within the Last Decade. CERGE-EI Working Paper Series, 392. Praha, http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp392.pdf.
9. BLAŽEK, J. (1986): Využití analýzy citačních ohlasů v geografii. Sborník Československé geografické společnosti, 91, č. 2, s. 140–149.
10. BLAŽEK, J. (2010): Jak se (přesně) počítá impakt faktor časopisu? Informace ČGS, 2, č. 1, s. 42–43.
11. BOSMAN, J. (2009): The changing position of society journals in Geography. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 100, č. 1, s. 20–32. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2009.00511.x>
12. CLARK, R. (2008): An exploratory study of information systems researcher impact, Communications of the Association for Information Systems, 22, 1, s. 1–32.
13. EHLERS, E., (1998): Current German geography in a globalizing world of science. A Documentation and Personal Interpretation, Geojournal, 45, č. 1–2, s. 57–68. <https://doi.org/10.1023/A:1006972824147>
14. ENRIGHT, M. J. (2000): Globalization, regionalization, and the knowledge based economy in Hong-Kong. In: Dunning, J. H. (ed.): Regions, globalization, and the knowledge based economy. Oxford University Press, Oxford, s. 381–406.
15. FLORIDA, R. (1995): Toward the learning region. Futures, 27, č. 5, s. 381–406. <https://doi.org/10.1016/0016-3287(95)00021-N>
16. FOSTER, J., MUELLERLEILE, C., OLDS, K., PECK, J. (2007): Circulating economic geography: citation patterns and economic behaviour in economic geography, 1982–2006. Transactions of the Institute of British Geographers, 32, č. 3, s. 295–312. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2007.00239.x>
17. GARCIA-RAMON, M. D. (2003) Globalization and international geography: the questions of languages and scholarly traditions. Progress in Human Geography, 27, č. 1, s. 1–5. <https://doi.org/10.1191/0309132503ph409xx>
18. GREGOR, M., SCHNEIDER, O. (2005): The World is Watching: Rankings of Czech and Slovak Economics Departments. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 55, č. 11–12, s. 518–530.
19. GUTIÉRREZ, J., LÓPEZ–NIEVA, P. (2001): Are international journals of human geography really international? Progress in Human Geography, 25, č. 1, s. 53–69. <https://doi.org/10.1191/030913201666823316>
20. HASSINK, R. (2007): It’s the language stupid! On emotions, strategies, and consequences related to the use of only one language to describe and explain a diverse world. Environment and Planning A, 39, č. 6, s. 1282–1287. <https://doi.org/10.1068/a39282>
21. CHOJNICKI, Z., CZYŻ, T. (2006): Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 158 s.
22. ISI (2002): Journal self-citation in the Journal Citation Reports – Science Edition (2002), Institute for Scientific Information (ISI), Philadelphia.
23. KEANE, J., ALLSON, J. (1999): The intersection of the learning region and local and regional economic development: Analysing the Role of Higher Education. Regional Studies, 33, č. 9, s. 896–902.
24. LEIMU, R, KORICHEVA, J. (2005): What determines the citation frequency of ecological papers?. Trends in Ecology and Evolution, 20, č. 1, s. 28–32. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2004.10.010>
25. MAYUR, A., MABE, M. (2004): Impaktní faktory: jejich využívání a zneužívání. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 49, č. 4, s. 281–288.
26. MACHÁČEK, M., KOLCUNOVÁ E. (2008): Hirsch index and rankings of Czech economists. Politická ekonomie, 56, č. 2, s. 229–241. <https://doi.org/10.18267/j.polek.638>
27. MARTIN, G. J. (1996): One hundred and twenty five years of geographical congress and the formation of the International Geographical Union: or from the Antwerp to the Hague. IGU Bulletin, 36, s. 5–26.
28. MEHO, L. I., YANG, K. (2007): A new era in citation and bibliometric analyses: Web of Science, Scopus, and Google Scholar. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58, č. 13, s. 2105–2125. <https://doi.org/10.1002/asi.20677>
29. MINASNY, B., HARTEMINK, A.E., McBRATNEY, A. (2010): Individual, country, and journal self-citation in soil science. Geoderma, 155, č. 3–4, s. 434–438. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2009.12.003>
30. MINCA, C. (2000): Venetian geographical praxis, Environment and Planning D, 18, č. 2, s. 285–289. <https://doi.org/10.1068/d1803ed>
31. MORGAN, K. (1997): The learning region: institutions, innovation and regional renewal. Regional Studies, 31, č. 5, s. 491–503. <https://doi.org/10.1080/00343409750132289>
32. MUSIL, J. (2005): Hledač integrálního řádu. Prof. Martinu Hamplovi k 65. narozeninám. Sociologický časopis, 41, č. 5, s. 923–926.
33. MÜNICH, D. (2006): Recent Publication Productivity of Czech Economists. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 56, č. 11–12, s. 522–533.
34. OECD (1996): Knowledge Based Economy, OECD, Paris, 46 s.
35. RACKI, G. (2003) Polskie czasopisma geograficzne a międzynarodowy obieg informacji naukowej. Przegląd Geograficzny, 75, č. 1, s. 101–119.
36. RODRÍGUEZ-POSE, A. (2004): On English as a vehicle to preserve geographical diversity. Progress in Human Geography, 28, č. 1, s. 1–4. <https://doi.org/10.1191/0309132504ph467xx>
37. RODRÍGUEZ-POSE, A. (2006): Is there an ‘Anglo-American’ domination in human geography? And, is it bad? Environment and Planning A, 38, č. 4, s. 603–610. <https://doi.org/10.1068/a38280>
38. SIWEK, T. (2005): Publikační strategie pro geografy. Geografie, 110, č. 2, s. 116–117.
39. ŚLESZYŃSKI, P. (2009): Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar. Przegląd Geograficzny, 81, č. 4, s. 551–576. <https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.6>
40. SHORT, J. R., BONICHE, A., KIM, Y., LI LI, P. (2001): Cultural globalization, global English, and geography journals. Professional Geographer, 53, č. 1, s. 1–11. <https://doi.org/10.1111/0033-0124.00265>
41. TODD, P. A. (2009): Ambiguity, bias, and compromise: an abc of bibliometric-based performance indicators. Environment and Planning A, 41, č. 4, s. 765–771. <https://doi.org/10.1068/a424>
42. WARD, K., JOHNSTON, R., RICHARDS, K., GANDY, M., TAYLOR, Z., PAASI, A., FOX, R., SERJE, M., YEUNG, H. W., BARNES, T., BLUNT, A., MCDOWELL, L. (2009): The future of research monographs: an international set of perspectives. Progress in Human Geography, 33, č. 1, s. 101–126. <https://doi.org/10.1177/0309132508100966>
43. WHITE, H. D. (2001): Authors as citers over time. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52, č. 2, s. 87–108. <https://doi.org/10.1002/1097-4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1542>3.0.CO;2-T>
44. WHITEHAND, J. W. R., EDMONDSON, P. M. (1977): Europe and America. The reorientation in geographical communication in the post-war period. Professional Geographer, 29, č. 3, s. 278–282. <https://doi.org/10.1111/j.0033-0124.1977.00278.x>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive