Geografie 2012, 117, 1-20

https://doi.org/10.37040/geografie2012117010001

The influence of meteorological factors on rockfall in the Moravskoslezské Beskydy Mts.

Rudolf Brázdil1, Karel Šilhán2, Tomáš Pánek2, Petr Dobrovolný1, Lucie Kašičková1, Radim Tolasz3

1Masaryk University, Faculty of Science, Institute of Geography, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czechia
2University of Ostrava, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Geoecology, Chitussiho 10, 710 00 Ostrava, Czechia
3Czech Hydrometeorological Institute, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4, Komořany, Czechia

Received June 2011
Accepted January 2012

References

1. ALEXANDERSSON, A. (1986): A homogeneity test applied to precipitation data. Journal of Climatology, 6, No. 6, pp. 661–675. <https://doi.org/10.1002/joc.3370060607>
2. ALEXANDERSSON, A. (1995): Homogeneity testing, multiple breaks and trends. In: Proceedings of the 6th International Meeting on Statistical Climatology, Galway, Ireland, 19–23 June, pp. 439–441.
3. BECKER, A., DAVENPORT, C. (2005): Rockfalls triggered by the AD 1356 Basle Earthquake. Terra Nova, 15, No. 4, pp. 258–264. <https://doi.org/10.1046/j.1365-3121.2003.00496.x>
4. BERGER, F., QUETEL, C., DORREN, L.K.A. (2002): Forest: A natural protection mean against rockfall, but with which efficiency? The objectives and methodology of the ROCKFOR project. Interpavement, 2, pp. 815–826.
5. BRÄKER, O.U. (2002): Measuring and data processing in tree-ring research – a methodological introduction. Dendrochronologia, 20, No. 1–2, pp. 203–216. <https://doi.org/10.1078/1125-7865-00017>
6. BRÁZDIL, R., KIRCHNER, K., eds. (2007): Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Masarykova univerzita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd České republiky, v. v. i., Brno, Praha, Ostrava, 432 pp.
7. BRÁZDIL, R., ŠTĚPÁNEK, P. (1998): Kolísání teploty vzduchu v Brně v období 1891–1995. Geografie, 103, No. 1, pp. 13–30.
8. COE, J.A., HARP, E.L. (2007): Influence of tectonic folding on rockfall susceptibility, American Fork Canyon, Utah, USA. Natural Hazards and Earth System Science, 7, No. 1, pp. 1–14. <https://doi.org/10.5194/nhess-7-1-2007>
9. DAVIES, M.C.R., HAMZA, O., HARRIS, C. (2001): The effect of rise in mean annual temperatures on the stability of rock slopes containing ice filled discontinuities. Permafrost and Periglacial Processes, 12, No. 1, pp. 137–144. <https://doi.org/10.1002/ppp.378>
10. FALC, Z. (2001): Finanční pomoc státu při stabilizaci sesuvů v regionech postižených následky povodní. Materiály tiskového oddělení MŽP ČR, Praha.
11. GRUBER, S., HOELZLE, M., HAEBERLI, W. (2004): Permafrost thaw and destabilization of Alpine rock walls in the hot summer of 2003. Geophysical Research Letters, 31, No. 13, L13504. <https://doi.org/10.1029/2004GL020051>
12. GRUNER, O. (2008): Klimatische und meteorologische Einflüsse auf Sturzprozesse. Interpraevent, Conference Proceedings, Dorbin Vorarlberg, Austria, 26–30 May, Vol. 2, pp. 147–158.
13. HRADECKÝ, J., PÁNEK, T. (2008): Deep-seated gravitational slope deformations and their influence on consequent mass movements (case studies from the highest part of the Czech Carpathians). Natural Hazards, 45, No. 2, pp. 235–253. <https://doi.org/10.1007/s11069-007-9157-7>
14. ISHIKAWA, M., KURASHIGE, Y., HIRAKAWA, K. (2004): Analysis of crack movements observed in an alpine bedrock cliff. Earth Surface Processes and Landforms, 29, No. 7, pp. 883–891. <https://doi.org/10.1002/esp.1076>
15. JABOYEDOFF, M., BAILLIFARD, F., BARDOU, E., GIROD, F. (2004): The effect of weathering on alpine rock instability. Quarterly Journal of Engineering Geology & Hydrogeology, 37, No. 2, pp. 95–103. <https://doi.org/10.1144/1470-9236/03-046>
16. KIRCHNER, K., KREJČÍ, O. (1998): Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Moravia (Vsetín District), triggered by extreme rainfalls in 1997. Moravian Geographical Reports, 6, No. 1, pp. 43–52.
17. KIRCHNER, K., KREJČÍ, O., MÁČKA, Z., BÍL, M. (2000): Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians). AUC Geographica, 35, Supplementum, pp. 133–143.
18. KLIMEŠ, J. (2011): Rockfall hazard and risk assessment on forested slopes, examples from Czechia. Geografie, 116, No. 2, pp. 144–155.
19. KREJČÍ, O., BAROŇ, I., BÍL, M., HUBATKA, F., JUROVÁ, Z., KIRCHNER, K. (2002): Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1997: a case study. Physics and Chemistry of the Earth, 27, No. 36, pp. 1567–1576. <https://doi.org/10.1016/S1474-7065(02)00178-X>
20. KUKAL, Z., POŠMOURNÝ, K. (2005): Přírodní katastrofy a rizika. Planeta, 12, No. 3, pp. 1–52.
21. LUCKMAN, B.H. (1976): Rockfalls and rockfall inventory data: some observations from Surprise Valley, Jasper National Park, Canada. Earth Surface Processes, 1, No. 3, pp. 287–298. <https://doi.org/10.1002/esp.3290010309>
22. MARZORATI, S., LUZI, L., DE AMICIS, M. (2002): Rock falls induced by earthquakes: a statistical approach. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 22, No. 7, pp. 565–577. <https://doi.org/10.1016/S0267-7261(02)00036-2>
23. MATSUOKA, N. (2008): Frost weathering and rockwall erosion in the southeastern Swiss Alps: Long-term (1994–2006) observations. Geomorphology, 99, No. 1–4, pp. 353–368. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2007.11.013>
24. MATSUOKA, N., SAKAI, H. (1999): Rockfall activity from an alpine cliff during thawing periods. Geomorphology, 28, No. 3–4, pp. 309–328. <https://doi.org/10.1016/S0169-555X(98)00116-0>
25. MENČÍK, E., ADAMOVÁ, M., DVOŘÁK, J., DUDEK, A., JETEL, J., JURKOVÁ, A., HANZLÍKOVÁ, E., HOUŠA, V., PESLOVÁ, H., RYBÁŘOVÁ, L., ŠMÍD, B., ŠEBESTA, J., TYRÁČEK, J., VAŠÍČEK, Z. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. Ústřední ústav geologický, Praha, 304 pp.
26. PÁNEK, T., HRADECKÝ, J., MINÁR, J., HUNGR, O., DUŠEK, R. (2009): Late Holocene catastrophic slope collapse affected by deep-seated gravitational deformation in flysch: Ropice Mountain, Czech Republic. Geomorphology, 103, No. 3, pp. 414–429. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2008.07.012>
27. PERRET, S., STOFFEL, M., KIENHOLZ, H. (2006): Spatial and temporal rockfall activity in a forest stand in the Swiss Prealps – A dendrogeomorphological case study. Geomorphology, 74, No. 1–4, pp. 219–231. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2005.08.009>
28. RAPP, A. (1960): Recent developments in the mountain slopes in Kärkevagge and surroundings, northern Scandinavia. Geografiska Annaler, 42, No. 2/3, pp. 65–200.
29. RAVANEL, L., DELINE, P. (2011): Climate influence on rockfalls in high-Alpine steep rockwalls: The north side of the Aiguilles de Chamonix (Mont Blanc massif) since the end of the ‘Little Ice Age’. The Holocene, 21, No. 2, pp. 357–365. <https://doi.org/10.1177/0959683610374887>
30. RYBÁŘ, J. (1999): Vliv klimatu na vývoj sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací. In: Geotechnické dny 1999. Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrsko-geologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby. Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Praha, pp. 36–45.
31. RYBÁŘ, J. (2007): Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006. Česká geologická služba, Praha, pp. 90–92.
32. SANDERSEN, F., BAKKEHØI, S., HESTENS, E., LIED, K. (1997): The influence of meteorological factors on the initiation of debris flows, rockfalls, rockslides and rockmass stability. Publikasjon – Norges Geotekniske Institutt, 201, pp. 97–114.
33. SCHNEUWLY, D.M., STOFFEL, M. (2008a): Spatial analysis of rockfall activity, bounce heights and geomorphic changes over the last 50 years – A case study using dendrogeomorphology. Geomorphology, 102, No. 3–4, pp. 522–531. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2008.05.043>
34. SCHNEUWLY, D.M., STOFFEL, M. (2008b): Tree-ring based reconstruction of the seasonal timing, major events and origin of rockfall on a case-study slope in the Swiss Alps. Natural Hazards and Earth System Science, 8, No. 2, pp. 203–211. <https://doi.org/10.5194/nhess-8-203-2008>
35. STEMBERK, J., ZVELEBIL, J. (1998): Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku. Geotechnika, 1, No. 4, pp. 10–12.
36. STOFFEL, M., BOLLSCHWEILER, M., LIÈVRE, I., DELALOYE, R., MYINT, M., MONBARON, M. (2005): Analyzing rockfall activity (1600–2002) in a protection forest – a case study using dendrogeomorphology. Geomorphology, 68, No. 3–4, pp. 224–241. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2004.11.017>
37. STOFFEL, M., PERRET, S. (2006): Reconstructing past rockfall activity with tree rings: Some methodological considerations. Dendrochronologia, 24, No. 1, pp. 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.dendro.2006.04.001>
38. ŠILHÁN, K., BRÁZDIL, R., PÁNEK, T., DOBROVOLNÝ, P., KAŠIČKOVÁ, L., TOLASZ, R., TURSKÝ, O., VÁCLAVEK, M. (2011): Evaluation of meteorological controls of reconstructed rockfall activity in the Czech Flysch Carpathians. Earth Surface Processes and Landforms, 36, No. 14, pp. 1898–1909. <https://doi.org/10.1002/esp.2211>
39. ŠTĚPÁNEK, P. (2004): Homogenizace teploty vzduchu na území České republiky v období přístrojových pozorování. Práce a studie, 32. Český hydrometeorologický ústav, Praha, 56 pp.
40. ŠTĚPÁNEK, P. (2007): AnClim – software for time series analysis. Institute of Geography, Faculty of Natural Sciences, MU, Brno, 1.47 MB. http://www.climahom.eu/AnClim.html.
41. TOLASZ, R., MÍKOVÁ, T., VALERIÁNOVÁ, A., VOŽENÍLEK, V., eds. (2007): Climate Atlas of Czechia. Český hydrometeorologický ústav, Palackého univerzita, Praha, Olomouc, 256 pp.
42. VAŘILOVÁ, Z., ZVELEBIL, J., PALUŠ, M. (2011): Complex system approach to interpretation of monitoring time series: two case histories from NW Bohemia. Landslides, 8, No. 2, pp. 207–220. <https://doi.org/10.1007/s10346-010-0243-7>
43. ZAVORAL, J. (2002): Sanace nestabilních objektů v Hřensku. Geotechnika, 5, No. 3, pp. 13–16.
44. ZVELEBIL, J. (1995): Determination of characteristic features of slope movements present day activity by monitoring in thick-bedded sandstones of the Bohemian Cretaceous Basin. AUC Geographica, 30, Supplementum, pp. 79–113.
45. ZVELEBIL, J., MOSER, M. (2001): Monitoring based time-prediction of rock falls: Three casehistories. Physics and Chemistry of the Earth, Part B: Hydrology, Oceans and Atmosphere, 26, No. 2, pp. 159–167. <https://doi.org/10.1016/S1464-1909(00)00234-3>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive