Geografie 2011, 116, 375-400

https://doi.org/10.37040/geografie2011116040375

Labour Migration and Remittances: Current Trends in Times of Economic Recession

Robert Stojanov1, Wadim Strielkowski1, Dušan Drbohlav2

1Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v. v. i., Bělidla 4a, 603 00 Brno, Czechia
2Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, GEOMIGRACE – Geografické migrační centrum, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received April 2011
Accepted September 2011

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive