Geografie 2011, 116, 497-517

https://doi.org/10.37040/geografie2011116040497

Twenty Years of Czech Migration Policy: Liberal, Restrictive or Something Different?

Tereza Kušniráková1, Pavel Čižinský2

1Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, GEOMIGRACE – Geografické migrační centrum, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia
2Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Ječná 7, 120 00 Praha 2, Czechia

Received November 2010
Accepted June 2011

References

1. ANGENENDT, S. (2007): Circular Migration: A Sustainable Concept for Migration Policy? Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for International and Security Affairs, 4, http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2007C11_adt_ks.pdf (30. 3. 2011).
2. BARŠOVÁ, A., BARŠA, P. (2005): Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 308 s.
3. BARŠA, P., BARŠOVÁ, A. (2006): Česká republika jako přistěhovalecká země. Policy paper. Ústav mezinárodních vztahů, Praha, http://www.iir.cz/upload/PolicyPapers/2006/pbarsabarsova2006CRjakoPristehovaleckaZeme.pdf, 11 s. (22. 9. 2010).
4. BOSWELL, CH. (2007): Theorizing Migration Policy: Is There a Third Way? International Migration Review, 41, č. 1, s. 75–100. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2007.00057.x>
5. BURCIN, B., DRBOHLAV, D., KUČERA, T. (2008): Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky. Sociologický časopis, 44, č. 4, s. 653–682.
6. CARRERA, S. (2006): A Typology of Different Intergatoin Programmes in the EU. Centre for European and Policy Studies, http://www.libertysecurity.org/article1192.html, 23 s. (30. 9. 2010).
7. CASTLES, S. (1998): Globalization and migration: some pressing contradictions. International Social Science Journal, 50, č. 2, s. 180–186.
8. CASTLES, S. (2004a): The factors that make and unmake migration policies. International Migration Review, 28, č. 3, s. 852–884.
9. CASTLES, S. (2004b): Why migration policies fail. Ethnic and Racial Studies. 27, č. 2, s. 205–227. <https://doi.org/10.1080/0141987042000177306>
10. CASTLES, S. (2006): Guestworkers in Europe: A resurrection? International Migration Review, 40, č. 4, s. 741–766. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2006.00042.x>
11. ČANĚK, M., ČIŽINSKÝ, P. (2006): Migration Policies and Institutional Setting in the Czech Republic – a draft paper for the Conference Migration Policy Making. C9 Imiscoe conference, FIERI, Torino, květen 2006, s. 21.
12. DRBOHLAV, D. (2003): Immigration and the Czech Republic (with a Special Focus on the Foreign Labor Force). International Migration Review, 37, č. 1, s. 194–224. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00134.x>
13. DRBOHLAV, D., UHEREK, Z. (2007): Reflexe migračních teorií. Geografie, 117, č. 2, s. 5–21.
14. DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E., HORÁKOVÁ, M. (2005): Czech Republic. In: Niessen, J., Schibel, Y., Thompson, C. (eds.): Current Immigration Debates in Europe: A Publication pf tje Eirpúeam ohratopm Dialogue. Migration Policy Group, Brussels, http://www.migpolgroup.com/public/docs/141.EMD_Czech_2005.pdf, 31 s. (22. 9. 2010).
15. DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i) migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Slon, Praha, 213 s.
16. Erste Jahrestagung der Migrations- und Ingrations- Forschung in Österreich. Universität Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, http://migration.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/fp_migration/Programm_final.pdf, 40 s. (20. 9. 2010).
17. GUILD, E., CARRERA, S., EGGENSCWILER, A. (2009): Informing the Immigration Debate. Centre for European Policy and Studies, Brussel, http://cmr.jur.ru.nl/cmr/docs/CEPS.immigration.pdf, 4 s. (30. 9. 2010).
18. HANSEN, R. (2002): Globalization, embedded realism, and path dependence. The other immigrants to Europe. Comparative Political Studies, 35, č. 3, s. 259–283. <https://doi.org/10.1177/0010414002035003001>
19. HORÁKOVÁ, M. (2000): Srovnávací analýza migračních politik. VÚPSV, Praha, http://praha.vupsv.cz/Fulltext/SrovAN.pdf, 51 s. (22. 9. 2010).
20. KRASNER, S. D. (1988): Sovereignty. An Institutional Perspective. Comparative Political Studies, 21, č. 1, s. 66–94. <https://doi.org/10.1177/0010414088021001004>
21. MARTIN, S. (2007): The Politics of US Immigration Reform. Příspěvek na 48. setkání the International Studies Association, Chicago, http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/1/8/0/4/0/pages180404/p180404-1.php, 26 s. (15. 3. 2008).
22. MEYERS, E. (2000): Theories of International Immigration Policy – A Comparative Analysis. International Migration Review, 34, č. 4, s. 1245–1282.
23. ZOLBERG, A. R. (1989): The Next Waves. Migration Theory for a Changing World. International Migration Review, 23, č. 3, s. 403–430. <https://doi.org/10.1177/019791838902300302>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive