Geografie 2011, 116, 480-496

https://doi.org/10.37040/geografie2011116040480

Possibilities for Researching the Integration of Vietnamese Children in Czechia: The Example of Prague-Kunratice Elementary School

Eva Janská, Alena Průšvicová, Zdeněk Čermák

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, GEOMIGRACE – Geografické migrační centrum, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received May 2011
Accepted September 2011

References

1. BAKER, K. A, KATNER, A. A. (1981): Effectiveness of Bilingual Education. Review of Literature. U.S. Department of Education. Office of Planning, Budget and Evaluation. Washington, D.C.
2. BERRY, J. W. (1992): Acculturation and Adaptation in a New Society. International Migration, 30, s. 69–85. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.1992.tb00776.x>
3. BROUČEK, S. (2003): Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR. EÚ AV ČR, Praha, 121 s.
4. DOHNALOVÁ, E. (2009): Integrace Vietnamců v České republice. Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Olomouc, 56 s.
5. DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D., Černík, J. (2007): Integrace cizinců, žáků základních a středních škol do české společnosti: příklad Prahy. Geografie, 112, č. 2, s. 161–184.
6. FULIGNI, A. (1998): Authority, autonomy, and parent-adolescent conflict and cohesion: A study of adolescents from Mexican, Chinese, Filipino, and European backgrounds. Developmental Psychology, 34, č. 4, s. 782–792. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.34.4.782>
7. HECKMANN, F. (2000): Integration Research in a European Perspective. Workschop on Demographic and Cultural Specificity and Integration of Migrants, 10–11 November, Bingen, Germany.
8. JABŮREK, J. (1998): Bilingvální vzdělávání neslyšících. Septima, Praha, 43 s.
9. JANSKÁ, E. (2006): Druhá generace cizinců v Praze: příklad dětí z mateřských školek. Geografie, 111, č. 2, s. 198–214.
10. JANSKÁ, E. (2007): Adaptace/integrace imigrantů do majoritní společnosti: druhá generace cizinců a jejich rodičů v Česku. Geografie, 112, č. 2, s. 142–160.
11. KOCOUREK, J., PECHOVÁ, E. (2006): S vietnamskými dětmi na českých školách. H and H, Praha. 221 s.
12. KOLKOVÁ, J. (2010): Bilingvismus (dvojjazyčnost). UIV, Praha, http://app.edu.cz/kvo/stahnout/725/;jsessionid=EB90AEA286DC481661178CA345132E1E.t1 (6. 5. 2010).
13. KOMERS, P., SLEZÁKOVÁ, J. (2010): Čeští Vietnamci mezi dvěma jazyky : Vliv češtiny na vietnamštinu a vietnamštiny na češtinu. Vesmír, 89, č. 4, http://www.vesmir.cz/abstrakt/cesti-vietnamci-mezi-dvema-jazyky (26. 7. 2010).
14. LIGHT, I., GOLD S. J. (2000): Ethnic ecnomies. Academic Press, San Diego, 302 s.
15. MASSEY, D. S., ARANGO, J., HUGO, G., KOUAOUCI, A., PELLEGRINO, A., TAYLOR, J. E. (1993): Theories of International Migration. A Review and Appraisal. Population and Development Review, 19, s. 431–466. <https://doi.org/10.2307/2938462>
16. MIN, P.G. (1998): Changes and Conflicts: Korean Immigrant Families in New York. MA: Allyn and Bacon, Boston.
17. PHUNG-THI, P. H. (2006): Poznámky a komentáře k výchově a vzdělávání ve Vietnamu: tradice a současnost. In: Kocourek, J., Pechová, E.: S vietnamskými dětmi na českých školách. H and H, Praha, s. 129–149.
18. PORTES, A. (1996): The New Second Generation Russel Sage Foundation, New York, 246 s.
19. PORTES, A., HAO, L. (2004). The schooling of children of immigrants: Contextual effects on the educational attainment of the second generation. PARAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, 101, č. 33, s. 11920–11927. <https://doi.org/10.1073/pnas.0403418101>
20. PORTES, A., RUMBAUT, R. G. (1996): Immigrant America: A Portrait. Univ. Calif. Press, Berkeley, 460 s.
21. PRŮŠVICOVÁ, A. (2010): Integrace druhé generace Vietnamců v Praze. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 100 s.
22. RUMBAUT, R. G. (1994): The crucible within ethnic identity, self-esteem, and segmented asimilation among children of immigrants. International Migration Review, 28, č. 4, s. 748–794. <https://doi.org/10.1177/019791839402800407>
23. SHIELDS, M. K., BEHRMAN, R. E. (2004): Children of Immigrants Families: Analysis And Recomendations, The Future of Children, 14, č. 2, s. 4–15. <https://doi.org/10.2307/1602791>
24. SKUTNABB-KANGAS, T. (1984): Bilingualism or Not: The Education of Minorities. Clevedon, 378 s.
25. ŠINDELÁŘOVÁ, J. (2009): Začleňování žáků – cizinců do výuky v ZŠ. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2009, http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/7191/ZACLENOVANI-ZAKU-%E2%80%93-CIZINCU-DO-VYUKY-V-ZS.html (6. 3. 2010).
26. ŠTĚPÁNKOVÁ, K. (2006): Etnická ekonomika. Případová studie vietnamské ekonomické enklávy Sapa v Praze-Libuši. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 123 s.
27. TIENDA, M. (1984): Language, Education nad Socioeconomic Achievement of Hispanic Origin Men. Social Science Quarterly, 65, s. 519–536.
28. VALENTOVÁ, P. (1998): Bilingvální vzdělávání sluchově postižených jedinců. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, Praha, 86 s.
29. ZHOU, M. (1997): Growing Up American: The Challenge Confronting Immigrant Children and Children of Immigrants. Annual Review of Sociology, 23, s. 63–95. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.23.1.63>
30. ZHOU, M. (2001): Straddling different worlds: The acculturation of Vietnamese refugee children. In: Rumbaut, R. G, Portes, A. (eds.): Ethnicities: Children of immigrants in America. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, s. 187–228.
31. ZHOU, M., BANKSTON III, C. L. (1994): Social Capital and the Adaptation of the Second Generation: The Case of Vietnamese Youth in New Orleans. International Migration Review, 28, č. 4, s. 821–845. <https://doi.org/10.1177/019791839402800409>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive