Geografie 2011, 116, 440-461

https://doi.org/10.37040/geografie2011116040440

Entrepreneurship of Foreigners in Czechia: The Impact of Opportunity Structures

Dita Čermáková, Soňa Schovánková, Klára Fiedlerová

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, GEOMIGRACE – Geografické migrační centrum, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received April 2011
Accepted August 2011

References

1. ALDRICH, H. E., CATER, J., JONES, T., McEVOY, D. (1983): From Periphery to Peripheral: The South Asian Petite Bourgeoisie in England. Research in the Sociology of Work, 2, s. 1–32.
2. ALDRICH, H. E., WALDINGER, R. (1990): Ethnicity and Entrepreneurship. Annual Review of Sociology, 16, č. 8, s. 111–135. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.16.080190.000551>
3. BAGWELL, S. (2008): Transnational family networks and ethnic minority business development: The case of Vietnamese nail-shops in the UK. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 14, č. 6, s. 377–394. <https://doi.org/10.1108/13552550810910960>
4. BENÁČEK, V. (1994): Small Businesses and private entrepreneurship during transition. The case of the Czech Republic. http://www1.ceses.cuni.cz/benacek/BERLIN%20SME.pdf (5. 3. 2011).
5. BENÁČEK, V., ZEMPLINEROVÁ, A. (1995): Problems and Environment of Small Businesses in the Czech Republic. http://www1.ceses.cuni.cz/benacek/SME_1995-SBE.pdf (5. 3. 2011).
6. BONACICH, E., MODELL, J. (1980): The Economic Basis of Ethnic Solidarity. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 294 s.
7. ČERMÁKOVÁ, D., MEDOVÁ, L. (2008): Nelegální migrace a nelegální ekonomické aktivity migrantů z hlediska kontrolních činnosti kompetentních orgánů. In: Drbohlav, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Karolinum, Praha, s. 73–84.
8. ČERMÁKOVÁ, D., NEKORJAK, M. (2009): Ukrainian Middleman System of Labour Organisation in the Czech Republic. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 100, č. 1, s. 33–43. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2009.00505.x>
9. DRBOHLAV, D., ed. (2008): Nelegální ekonomické aktivity migrantů: Česko v evropském kontextu. Karolinum, Praha, 312 s.
10. DRBOHLAV, D., MEDOVÁ. L., ČERMÁK, Z., JÁNSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Slon, Praha, 250 s.
11. HETTLAGE, R. (2008): From Ethnic Business To Hybrid Entrepreneurs. Working Paper Nr. 0803. Kalaidos University of Applied Sciences, http://www.fachhochschulstudium.ch/tl_files/downloads/Publikationen/2008/Downloads/8_Working%20Paper%200803.pdf, Zürich, 28 s. (13. 8. 2011).
12. HOFÍREK, O. (2009). Vietnamská imigrantská ekonomika v České republice, http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2185257 (30. 11. 2009).
13. HORÁKOVÁ, M. (2007): Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 18. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Praha.
14. HORÁKOVÁ, M. (2010): Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 25. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Praha.
15. JELÍNKOVÁ, M., HÁNOVÁ, M. (2010): Současná situace migrantů na Plzeňsku. http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2269140 (5. 3. 2011).
16. KUŠNÍRÁKOVÁ, T., ČIŽINSKÝ, P. (2011): 20 let české migrační politiky, Liberální, restriktivní, anebo ještě jiná? Geografie, 116, č. 4, s. 497–516.
17. LIGHT, I. (1972): Ethnic Enterprise in America. University of Kalifornia, Berkley, 209 s.
18. LIGHT, I., BONACICH, E. (1988): Immigrant Entrepreneurs: Koreans in Los Angeles 1965–1982. University of California Press, Berkeley, 506 s.
19. LIGHT, I., ROSENSTEIN, C. (1995): Race, Ethnicity, and Entrepreneurs in Urban America. Aldine de Gruyter, New York, 255 s.
20. NEKORJAK, M. (2009): Mezisvěty: Organizované zaměstnávání migrantů z Ukrajiny v České republice. Disertační práce. Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno, 180 s.
21. NOŽINA, M., KRAUS, F. (2009): Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře. Případ České republiky. Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 124 s.
22. MASSEY, D. S., EGGERS, M. L. (1990): The Ecology of Inequality: Minorities and the Concentration of Poverty. American Journal of Sociology, 95, č. 4, s. 1135–1188. <https://doi.org/10.1086/229425>
23. OLIVEIRA, C. R., RATH, J., eds (2008): Immigrant Entrepreneurship. Migrações Journal, č. 3, s. 1–287.
24. RÁKOCZYOVÁ, M., TRBOLA, R. (2009): Sociální integrace přistěhovalců v ČR. Slon, Praha, 310 s.
25. SMALLBONE, D., WELTER, F. (2001): The distinctiveness of entrepreneurship in transition economies. Small Business Economics, 16, č. 4, s. 249–262. <https://doi.org/10.1023/A:1011159216578>
26. VEBER, J., SRPOVÁ, J. (2005): Podnikání malé a střední firmy. Grada Publishing, a. s., Praha. 304 s.
27. WALDINGER, R., WARD, R., ALDRICH, H. (1985): Ethnic Business and Occupational Mobility in Advanced Societies. Sociology, 19, č. 4, s. 586–597. <https://doi.org/10.1177/0038038585019004007>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive