Geografie 2011, 116, 422-439

https://doi.org/10.37040/geografie2011116040422

Distribution and migration of foreigners as a part of the socio-geographical differentiation of Czechia

Zdeněk Čermák, Eva Janská

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, GEOMIGRACE – Geografické migrační centrum, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received July 2011
Accepted September 2011

References

1. ALBA, R., NEE, V. (1999): Rethinking Assimilation Theory for New Era of Immigration. In: Hirschmann, CH., Kasinitz, P., DeWind, J. (eds.): The Handbook of International Migration: The American Experience. Russel Sage Foundation, New York, s. 137–160.
2. ALI, K., PARTRIDGE, M. D., RICKMAN, D. S. (2011): International Immigration and Domestic Out-Migrants: Are Domestic Migrants Moving to New Jobs or Away from Immigrants? The Annals of Regional Science, in press.
3. ČERMÁKOVÁ, D. (2002): Prostorové rozmístění cizinců v České republice a jeho podmíněnosti. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionalního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK, Praha, 110 s.
4. DRBOHLAV, D., ed. (2008): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Karolinum, Praha, 311 s.
5. DRBOHLAV, D. a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme. Sociologické nakladatelství, Praha, 207 s.
6. DRBOHLAV, D., ČERMÁK, Z. (2005): Population Migration and Mobility in the Current Czech Republic – Reflections on Some Conceptual Frameworks. AUC Geographica, 37, č. 1, s. 11–26.
7. FREY, W. H. (1996): Immigration, domestic migration, and demographic Balkanization in America: new evidence for the 1990s. Population and Development Review, 22, s. 741–763. <https://doi.org/10.2307/2137808>
8. FRIEDMAN, J. (1986): The world city hypothese. Development and change, 17, s. 69–83. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1986.tb00231.x>
9. GREEN, A. E., JONES, P., OWEN, D. (2007): Migrant workers in the East Midlands labour market. Warwick Institute for Employment Research, University of Warwick: Coventry, 4 s.
10. GRYGAR, J., ČANĚK, M., ČERNÍK, J. (2006): Vliv kvalifikace na uplatnění a mobilitu na českém trhu práce u migrantů ze třetích zemí. Závěrečná zpráva z výzkumu. MKC Praha. http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/Zaverecna_zprava_2.pdf, , 55 s (20. 9. 2010).
11. HALL, M., CROWDER, K., TOLNAY, S. (2010): Immigration and Native Residential Mobility in Established, New, and Nongateway Metropolitan Destinations. Presentation for the Population Association of America, Dallas, http://paa2010.princeton.edu/download.aspx?submissionId=100452, 43 s (12. 6. 2010).
12. HATTON, T., TANI, M. (2005): Immigration and Inter-regional Mobility in the UK, 1982–2000. The Economic Journal, 115, s. F342–F358. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2005.01039.x>
13. CHAMPION, A. G. (2005): The counterurbanisation cascade in England and Wales since 1991: the evidence of a new migration dataset. BELGEO, č. 1–2, s. 85–101. <https://doi.org/10.4000/belgeo.12440>
14. KASIMIS, C., PAPADOPOULOS, A. G. (2005): The multifunctional role of migrants in the Greek countryside: implications for the rural economy and society. Journal of Ethnic and Migration Studies, 31, s. 99–127. <https://doi.org/10.1080/1369183042000305708>
15. KING, K. M., NEWBOLD, K. B. (2007): Internal Migration Dynamics of Canadian Imigrant Gateway: Toronto as an Origin, Way-Station and Destination between 1991 and 2001. Canadian Journal of Regional Science, 30, č. 2, s. 243–262.
16. KRITZ, M. M., GURAK, D. T. (2001): The Impact of Immigration on the Internal Migration of Natives and Immigrants. Demography, 38, č. 1, s. 133–145. <https://doi.org/10.1353/dem.2001.0006>
17. LEONTIYEVA, Y. (2010): Uplatnění a integrace migrantů z Ukrajiny na českém trhu práce. In: Trbola, R., Rákoczyová, M. (eds.): Vybrané aspekty života cizinců v České republice. VÚPSV, Praha, s. 52–64.
18. LERCH, M., WANNER, P. (2010): Foreigners’ mobility in Switzerland: interrelation with international immigration and contextual influences. Paper prepared for the European population konference. 1.–4. 9. 2010, Wien, http://epc2010.princeton.edu/download.aspx?submissionId=100840, (21. 11. 2010).
19. LEY, D. (2007): Countervailing Immigration and Domestic Migration in Gateway Cities: Australian and Canadian Variations on an American Theme. Economic Geography, 83, č. 3, s. 231–254. <https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2007.tb00353.x>
20. MASSEY, D. S., ARANGO, J., HUGO, G., KOUAOUCI, A., PELLEGRINO, A., TAYLOR, J. E. (1998): Worlds in motion, understanding international migration at the end of the millennium. Clarendon Press, Oxford, 376 s.
21. MOCETTI, S., PORELLO, C. (2010): How does immigration affect native mobility? New evidence from Italy. Regional Science and Urban Economics, 40, č. 6, s. 427–439. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2010.05.004>
22. MOLLENKOPF, J. H., CASTELLS, M., eds. (1991): Dual City. Restructuring New York. Russell Sage Foundation, New York, 484 s.
23. MULLER, T. (1993): Immigrants and the American city. New York University Press, New York, 600 s.
24. NOVOTNÝ, J., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D. (2007): Rozmístění cizinců v Česku a jeho podmiňující faktory: pokus o kvantitativní analýzu. Geografie, 112, č. 2, s. 204–220.
25. O’LOUGHLIN, J. (1985): The Geographic Distribution of Foreigners in West Germany. Regional Studies, 19, s. 365–377. <https://doi.org/10.1080/09595238500185371>
26. OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., eds. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Karolinum, Praha, 140 s.
27. PAINTER, G., YU, Z. (2010): Immigrants and Housing Markets in Mid-Size Metropolitan Areas. International Migration Review, 44, č. 2, s. 442–476. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2009.00787.x>
28. RAVENSTEIN, E. G. (1889): The laws of migraton. Journal of the Royal Statistical Society, 52, s. 241–301. <https://doi.org/10.2307/2979333>
29. SAMERS, M. (2009): Migration. Routlege, London, New York, 374 s.
30. SASSEN, S. (1991): The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton University Press, Princeton, 412 s.
31. SCOTT, S. (2007): The ability of “world city” theory to explain contemporary patterns and processes of intra-European labour migration. Migraceonline.cz, Praha, http://www.migrationonline.cz/e-library/?x=2005982 (15. 4. 2010).
32. SCHILLER, N. G., ÇAĞLAR, A. (2007): Migration incorporation and city scale: towards a theory of locality in migration studies. Willy Brandt of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations, 2/07. www.bit.mah.se/MUEP Malmö.
33. SRB, V. (2004): 1000 let obyvatelstva v českých zemích. Karolinum, Praha, 275 s.
34. SIMPSON, L., FINNEY, N. (2009): Spatial Patterns of Internal Migration: Evidence for Ethnic Groups in Britain. Population, Space and Place, 15, s. 37–56. <https://doi.org/10.1002/psp.497>
35. STILLWELL, J., HUSSAIN, S. (2008): Internal migration of ethnic groups in England and Wales by age and district type. Working Paper 08/2, School of Geography, University of Leeds, Leeds, 34 s.
36. UHEREK, Z. (2003): Cizinecké komunity a městský prostor v České republice. Sociologický časopis, 39, č. 2, s. 193–216.
37. VERTOVEC, S. (2009): Transnationalism. Routledge, 205 s.
38. WRIGHT, R. A., ELLIS, M., REIBEL, M. (1997): The linkage between immigration and internal labour migration in large metropolitan areas in the United States. Economic Geography, 73, s. 234–254. <https://doi.org/10.2307/144449>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive