Geografie 2011, 116, 276-299

https://doi.org/10.37040/geografie2011116030276

Urbanization and Suburbanization in the Urban Regions of Prague and Vienna: Structural Differences in the Presence of Different Political-Economic Regimes

Darina Posová, Luděk Sýkora

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received July 2010
Accepted March 2011

References

1. BERG, L. VAN DEN, DREWETT, R., KLAASSEN, L. H., ROSSI, A., VIJVERBERG, C. H. T. (1982): A Study of Growth and Decline. Urban Europe, 1. Pergamon Press, Oxford, 162 s.
2. BEZÁK, A. (2000): Funkčné mestské regióny na Slovensku. Geografický ústav SAV, Bratislava, 88 s.
3. BURCHELL, R. W., DOWNS, A., MCCANN, B., MUKHERJI, S. (2005): Sprawl Costs: Economic Impacts of Unchecked Development. Island Press, Washington, 197 s.
4. DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ L. (2008): Možné přístupy k odhadu počtu nelegálních migrantů v Česku a zvláště v Praze. In: Drbohlav, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů. Karolinum, Praha, s. 176–180.
5. EEA (2006): Urban sprawl in Europe: The ignored challenge. EEA Report no. 10/2006. European Environment Agency.
6. ENYEDI, G. (1995): The transition of post-socialist cities. European Review, 3, č. 2, s. 171–182. <https://doi.org/10.1017/S1062798700001460>
7. FASSMANN, H., HATZ, G. (2004): Wien verstehen – Wege zur Stadt. Bohmann, Wien, 312 s.
8. FASSMANN, H., HATZ, G. (2007): The Austrian case study – social inequalities in the Vienna metropolitan region. In: Szirmai, V. (ed.): Social Inequalities in Urban Areas and Globalization. The Case of Central Europe. Academy of Sciences, Centre for Regional Studies of Hungarian, Pécs, s. 51–76.
9. FASSMANN, H., HATZ, G., PATROUCH, J. F. (2007): Understanding Vienna. Pathways into the city. Rozšířené 3. vydání. LIT Verlag, Wien, 350 s.
10. FRIEDRICHS, J. (1995): Stadtsoziologie. Leske + Budrich, Opladen, 182 s.
11. FUCHS, I. (1997a): Stadtregionen 1991 – Das Konzept. Statistische Nachrichten, 52, č. 2, s. 76–83.
12. FUCHS, I. (1997b): Stadtregionen 1991. Ausgewählte Grunddaten. Statistische Nachrichten, 52, č. 5, s. 324–338.
13. GAEBE, W. (1987): Verdichtungsräume. Strukturen und Prozesse in weltweiten Vergleichen. Teubner, Stuttgart, 239 s.
14. HALL, P. G., HAY, D. G. (1980): Growth Centres in the European Urban System. Heinemann, London, 278 s.
15. HAMPL, M. (1966): Příspěvek k teorii regionu. Geografie, 71, č. 2, s. 97–114.
16. HAMPL, M. (1998): Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 110 s.
17. HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 147 s.
18. HATZ, G. (2008): Vienna. Cities, 25, č. 5, s. 310–322. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2008.02.002>
19. HATZ, G., KUCERA, I. (2002): Das „Neue“ Wien. In: Fassmann, H., Hatz, G. (eds.): Wien. Stadtgeographische Exkursionen. Ed. Hölzer, Wien, s. 259–281.
20. HELBICH, M. (2008): Regionalisierung (post)suburbaner Faktoren mittels Fuzzy Clusteranalyse am Fallbeispiel des Wiener Umlandes. CD-ROM, online. In: Schrenk, M., Popovich, V. V., Engelke, D., Elisei, P. (eds.): Verkehrsknoten als Wissensdrehscheiben. CORP 2008, 13. internationale Konferenz zu Stadtplanung, Regionalentwicklung und Informationsgesellschaft. Wien, s. 399–408; http://programm.corp.at/cdrom2008 (8. 8. 2008).
21. HORÁKOVÁ, I. (2002): Suburbanizace či urbanizace? Nová bytová výstavba v Praze a jejím zázemí. In: Sýkora, L. (ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku, Praha, s. 157–169.
22. CHESHIRE, P. (1995): A new phase of urban development in Western Europe? The evidence for the 1980s. Urban Studies, 32, č. 7, s. 1045–1063. <https://doi.org/10.1080/00420989550012564>
23. KLUSÁČEK, P., MARTINÁT, S., MATZNETTER, W., WISBAUER, A. (2009): Urban development in selected Czech and Austrian city regions. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, 40, č. 2, s. 27–57.
24. KOSTELECKÝ, T., ČERMÁK, D. (2005): Metropolization and political change in the Czech Republic. In: Hoffmann-Martinot, V., Sellers, J. (eds.): Metropolization and Political Change. Urban and Regional Research International, 6. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, s. 253–370.
25. KORČÁK, J. (1963): Úvod do všeobecné geografie obyvatelstva. SPN, Praha, 152 s.
26. LICHTENBERGER, E. (1987): Phänomene der Stadtentwicklung in Wien in der Nachkriegzeit. In: Lichtenberger, E., Fassmann, H., Mühlgassner, D.: Stadtentwicklung und dynamische Faktorialökologie. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, s. 81–129.
27. LICHTENBERGER, E. (1989): Österreich: Gegenwart und Zukunft von Raum und Gesellschaft. In: Lichtenberger, E. (ed.): Österreich zu Beginn des 3. Jahrtausends. Raum und Gesellschaft, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, s. 15–72.
28. LICHTENBERGER, E. (1990): Stadtverfall und Stadterneuerung. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 270 s.
29. LICHTENBERGER, E. (1993a): Immobilienmarkt – Arbeitsmarkt – Wohnungsmarkt. Vergleichende Metropolenforschung: Wien – Budapest – Prag. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 135, s. 7–40.
30. LICHTENBERGER, E. (1993b): Wien-Prag: Metropolenforschung. Böhlau, Wien, 193 s.
31. LICHTENBERGER, E. (1994): Vienna and Prague: political systems and urban development in the postwar period. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. (eds.): Development and Administration of Prague. Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie, Amsterdam, s. 91–115.
32. LICHTENBERGER, E. (1995): Strukturen und Prozesse auf den Wohnungsmärkten in Wien, Budapest und Prag. In: Fassmann, H., Lichtenberger, E. (eds.): Märkte in Bewegung: Metropolen und Regionen in Ostmitteleuropa. Böhlau, Wien, s. 214–225.
33. LICHTENBERGER, E. (2000): Austria: Society and Regions. Austrian Academy of Sciences Press, Vienna, 491 s.
34. LICHTENBERGER, E. (2002): Österreich. 2. přepracované vydání. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 400 s.
35. MACEŠKOVÁ, M. (2008): Suburbanizace a starosta. In: Ouředníček, M., Temelová, J., Macešková, M., Novák, J., Puldová, P., Romportl, D., Chuman, T., Zelendová, S., Kuncová, I.: Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha, s. 63–74.
36. MATLOVIČ, R. (1998): Geografia priestorovej štruktúry mesta Prešov. Geografické práce, 8, č. 1. Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, katedra geografie a geoekológie, Prešov, 260 s.
37. MATZNETTER, W. (2004): The Vienna and Bratislava urban regions: comparing urban development under (welfare) capitalism and (post-) communism. European Spatial Research and Policy, 11, č. 1, s. 61–77.
38. MATZNETTER, W., NITSCH, D., WISBAUER, A. (2004): Stadtregionen im Systemvergleich. Räumliche Bevölkerungsentwicklung in und um Wien und Bratislava 1950/51 bis 2001. Geographischer Jahresbericht aus Österreich, Forschungsberichte – Geographie Wien, 60/61, s. 53–76.
39. MUSIL, J. (2002): Urbanizace českých zemí a socialismus. In: Horská, P., Maur, E., Musil, J.: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Část třetí. Paseka, Praha, Litomyšl, s. 237–297.
40. OSADA, S. (2003): The Japanese urban system 1970–1990. Progress in Planning, 59, č. 3, s. 125–231. <https://doi.org/10.1016/S0305-9006(02)00111-3>
41. OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Differential Suburban Development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler: Human Geography 89B, č. 2, s. 111–125. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00243.x>
42. OUŘEDNÍČEK, M., POSOVÁ, D. (2006): Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění. In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 96–113.
43. PERLÍN, R. (2002): Nízkopodlažní výstavba v územních plánech obcí v zázemí Prahy. In: Sýkora, L. (ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku, Praha, s. 141–155.
44. POSOVÁ, D. (2004a): Změny v prostorovém rozmístění obyvatelstva a bydlení v metropolitní oblasti Prahy. In: Balej, M., Jeřábek, M. (eds.): Geografický pohled na současné Česko. Acta Universitatis Purkynianae 100. Studia Geografica VI. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, s. 61–72.
45. POSOVÁ, D. (2004b): Změny v prostorovém rozmístění trvalého bydlení a obyvatelstva v Praze: období socialistického a postsocialistického města. In: Wahla, A. (ed.): Geografie a proměny poznání geografické reality. Sborník příspěvků z Mezinárodní geografické konference. Ostravská univerzita, Ostrava, s. 238–253.
46. RYŠAVÝ, Z., LINK, J., VELÍŠKOVÁ, L. (1994): Proces suburbanizace v souvislostech procesu přeměny osídlení v letech 1869–1991: Česko, Pražská aglomerace (na území okresů Praha, Praha-východ, Praha-západ, Beroun, Kladno, Mělník). Územní plánování a urbanismus, 21, č. 3–4, s. 189–199.
47. SEMERAD, S. (2002): Stadtverfall und Stadterneuerung. In: Fassmann, H., Hatz, G. (eds.): Wien. Stadtgeographische Exkursionen. Ed. Hölzer, Wien, s. 93–112.
48. SCHOPPER, M., HANSELY, H. (1999): Wien im Aufbruch. Geographische Rundschau, 51, č. 10, s, 529–534.
49. SUNEGA, P. (2005): Efektivnost vybraných nástrojů bytové politiky v České republice. Sociologický časopis, 41, č. 2, s. 271–299.
50. SÝKORA, L. (1996): Transformace fyzického a sociálního prostředí Prahy. In: Hampl, M. a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, s. 361–394.
51. SÝKORA, L. (2001): Proměny prostorové struktury Prahy v kontextu postkomunistické transformace. In: Hampl, M. a kol.: Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, s. 127–166.
52. SÝKORA, L. (2002): Suburbanizace a její důsledky: výzva pro výzkum, usměrňování rozvoje území a společenskou angažovanost. In: Sýkora, L. (ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku, Praha, s. 9–19.
53. SÝKORA, L. (2003): Suburbanizace a její společenské důsledky. Sociologický časopis, 39, č. 2, s. 55–71.
54. SÝKORA, L. (2004): Mezi státem a trhem: Obecní samospráva a bydlení v České republice. In: Lux, M., Zapletalová, J.: Bytová politika: koniec alebo nový začiatok? Local Government and Public Service Reform Initiative, Bratislava, s. 43–86.
55. SÝKORA, L. (2008): Revolutionary change, evolutionary adaptation and new path dependencies: socialism, capitalism and transformations in urban spatial organizations. In: Strubelt, W., Gorzelak, G. (eds.): City and Region. Papers in Honour of Jiří Musil. Budrich UniPress, Leverkusen Opladen, s. 283–295.
56. SÝKORA, L., MULÍČEK, O. (2009): The micro-regional nature of functional urban areas (FUAs): lessons from the analysis of Czech urban and regional system. Urban Research & Practice, 2, č. 3, s. 287–307. <https://doi.org/10.1080/17535060903319228>
57. SÝKORA, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Sprawling post-communist metropolis: commercial and residential suburbanisation in Prague and Brno, the Czech Republic. In: Dijst, M., Razin, E., Vazquez, C. (eds.): Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas: Market Forces versus Planning Regulations, s. 209–233.
58. SÝKORA, L., POSOVÁ, D. (2007): Specifika suburbanizace v postsocialistickém kontextu: nová bytová výstavba v metropolitní oblasti Prahy 1997–2005. Geografie, 112, č. 3, s. 334–356.
59. SÝKORA, L., POSOVÁ, D. (2011): Formy urbanizace: kritické zhodnocení modelu stadií vývoje měst a návrh alternativní metody klasifikace forem urbanizace. Geografie, 116, č. 1, s. 1–22.
60. SZELENYI, I. (1983): Urban Inequalities under State Socialism. Oxford University Press, New York, 134 s.
61. TCRP (2002): Costs of sprawl – 2000. Transit Cooperative Research Program TCRP. Report 74. National Academy Press, Washington, D.C., http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tcrp_rpt_74-a.pdf (22. 7. 2010).
62. Územně analytické podklady hl. m. Prahy (2008). Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Praha, http://www.urm.cz (2. 11. 2009).
63. VORAUER, K. (2002): Sozialer Wohnbau in Wien. In: Fassmann, H., Hatz, G. (eds.): Wien. Stadtgeographische Exkursionen. Ed. Hölzer, Wien, s. 159–182.
64. VORAUER-MISCHER, K. (2007): Public housing. In: Fassmann, H., Hatz, G., Patrouch, J. F.: Understanding Vienna. Pathways into the city. Rozšířené 3. vydání. LIT Verlag, Wien, s. 185–210.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive