Geografie 2011, 116, 191-210

https://doi.org/10.37040/geografie2011116020191

Second home tourism in light of the historical-political and socio-geographical development of Czechia and Sweden

Jiří Vágner1, Dieter K. Müller2, Dana Fialová1

1Charles University in Prague, Faculty of Science, Dpt. of Social Geography and Regional Development, Albertov 6, 128 43, Praha 2, Czechia
2University of Umeå, Dpt. of Social and Economic Geography, S-901 87, Sweden

Received December 2009
Accepted January 2011

References

1. ALDSKOGIUS, H. (1969): Modelling the Evolution of Setlement Patterns. Geografiska Regionstudier, No. 6, pp. 13–26.
2. ARONSSON, L. (1993): Mötet: en studie i Smögen av turisters, fritidsboendes och bofastas användning av tid och rum. Forskningsrapport Samhällsvetenskap, 93, No. 1, pp. 33–42.
3. BIČÍK, I. et al. (2001): Druhé bydlení v Česku. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 167 p.
4. BERRY, B.J.L. (1970): The geography of the United States in the year 2000. Transactions of the Institute of British Geographers, 51, pp. 21–53. <https://doi.org/10.2307/621761>
5. BJERKE et al. (2006): Cabin Life: Restorative and Affective Aspects. In: McIntyre et al. (eds.) (2006): Multipple Dwelling and Tourism. Negotiating Place, Home and Identity, pp. 79–90.
6. BORGEGÅRD, L.-E., HÅKANSSON, J., MALMBERG, G. (1995): Population Redistribution in Sweden: Long Term Trends and Contemporary Tendencies. Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 77, pp. 31–45.
7. BUNCE, M. (1994): The Countryside Ideal: Anglo-American Images of Landscape. Routledge, London, 232 pp.
8. CARTER, F. (1991): Czechoslovakia. In: Hall, D. R. (1991): Tourism and Economic Development in Eastern Europe and the Soviet Union. Belhaven Press, London, pp. 162–173.
9. CÍLEK, V. (2007): Chatařství jako fenomén, mentalita a osud. In: Zapletalová, V. (ed.): Chatařství. Architektura lidských snů a možností. Era, Brno, pp. 379–399.
10. COPPOCK, J.T. (1977): Preface. In: Coppock, J. T. (ed.): Second Homes: Curse or Blessing? Pergamon, Oxford, pp. 6–10.
11. DAMSGAARD, O. (2007): Second Homes in Denmark. Journal of Nordregio, 3, Second Homes in the Nordic Countries. Nordregio, Stockholm, pp. 19–21.
12. FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V., NOŽIČKOVÁ, V., VÁGNER, J. (2009): Changes in second housing in the integrating Europe. In: Wilk, W. (ed): Global changes: their regional and local aspects. FGRS Warsaw University, Warszawa, pp. 171–178.
13. FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2009): Sociogeografické aspekty druhého bydlení a jejich regionální diferenciace (na příkladu Česka). Geografický časopis, 61, No. 2, pp. 89–110.
14. FLOGNFELDT, T. (2004): Second Homes as a Part of a New Rural Lifestyle. In: Hall, C.M., Müller, D. K. (2004): Tourism, Mobility and Second Homes. Between Elite Landscape and Common Ground. Aspects of Tourism. Channel View Publications, pp. 233–243.
15. GALLENT, N., SHUCKSMITH, M., TEWDWR-JONES, M., eds. (2003): Housing in the European Countryside: Rural Pressure and Policy in Western Europe. Routledge, London, 269 pp.
16. GARDAVSKÝ, V. (1968): Rekreační zázemí Prahy. Dissertation Thesis. PřF UK, Praha, 91 pp.
17. GARDAVSKÝ, V. (1977): Second Homes in Czechoslovakia. In: Coppock, J. T. (ed.): Second Homes: Curse or Blessing? Pergamon Press, Oxford, pp. 93–103.
18. HALL, C.M. (2005): Tourism. Rethinking the Social Science of Mobility. Pearson Educated Ltd., Harlow, 246 pp.
19. HALL, C.M., MÜLLER, D.K. (2004): Tourism, Mobility and Second Homes. Between Elite Landscape and Common Ground. Aspects of Tourism. Channel View Publications, 302 pp.
20. HALL, C.M., PAGE, S. (2002): The Geography of Tourism and Recreation. 2nd edition. Routledge. London, 313 pp.
21. HALL, D.R. (1991): Tourism and Economic Development in Eastern Europe and the Soviet Union. Belhaven Press. London, 348 pp.
22. IGLEBAEK, O. (2007): More Homes but not More People. Journal of Nordregio, 3. Second Homes in the Nordic Countries. Nordregio, Stockholm, p. 3.
23. JANNSON, B., MÜLLER, D. (2003): Fritidsboende i Kvarken. Kvarkenradet, Umeå.
24. JOURA, L. (1944): Příspěvek ke studiu sídelních poměrů ve středním Povltaví a přilehlých oblastech. Věstník královské české společnosti nauk, třída pro filozofii, historii a filologii, IV, 31 pp.
25. KADLECOVÁ, V. (2006): Nové trendy v druhém bydlení (se zaměřením na rekreační byty). Bachelor thesis, KSGRR, PřF, UK, Praha, 42 pp.
26. KALTENBORN, B. P. (1998): The Alternate Home: Motives of Recreation Home Use. Norsk Geografisk Tidsskrift, 52, pp. 121–134. <https://doi.org/10.1080/00291959808552393>
27. KOWALCZYK, A. (1994): Geograficzno-spoleczne problemy zjawiska „drugich domow”. Uniwersytet Warszawski. Wydzial Geografii i Studiów Regionalnych, 178 pp.
28. KUČERA, M. (1992): Hlavní směry dojížďky do objektů individuální rekreace. Zprávy a rozbory ČSÚ, 35 pp.
29. LJUNGDAHL, S.G. (1938): Sommar–Stockholm. Ymer, 58, pp. 218–241.
30. MARJAVAARA, R. (2008): Second Home Tourism. The Root to Displacement in Sweden? GERUM Kulturgeografi. 1. Department of Social and Economic Geography. Umeå University, Sweden, 226 pp.
31. MIEGE, J. (1934): La vie touristique en Savoie. Revue de Geographie Alpine, 22, No. 1, 213 pp.
32. MÜLLER, D.K. (1999): German Second Home Owners in the Swedish Countryside. GERUM Kulturgeografi. 2. Department of Social and Economic Geography. Umeå University, Sweden.
33. MÜLLER, D.K. (2004): Second Homes in Sweden: Patterns and Issues. In: Hall, C.M., Müller, D.K. (2004): Tourism, Mobility and Second Homes. Between Elite Landscape and Common Ground. Aspects of Tourism. Channel View Publications, pp. 244–260.
34. MÜLLER, D.K. (2007): Second Homes in the Nordic Countries: Between Common Heritage and Exclusive Commodity. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7, No. 3, pp. 193–201. <https://doi.org/10.1080/15022250701300272>
35. NORDIN, U. (1993): Second Homes. In: Aldskogius, H. (ed.): Cultural Life, Recreation and Tourism (National Atlas of Sweden). SNA, Stockholm, pp. 72–79.
36. PACIONE, M. (1984): Rural Geography. Harper and Law, London, 372 pp.
37. PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. (2002): Cestovní ruch – výkladový slovník. MMR ČR, Praha, 448 pp.
38. Population and Housing Census 1991 (SLDB), ČSÚ Praha.
39. Population and Housing Census 2001 (SLDB), ČSÚ Praha.
40. POSER, H. (1939): Geographische Studien über den Fremdenverkehr im Riesengebirge. Abhandlungen der Gesselschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Math.-Phys., No. 3, p. 20.
41. SHUCKSMITH, D.M. (1983): Second Homes. Town Planning Review, 54, pp. 179–193.
42. STEINEKE, J.M. (2007a): The Impact of Recreational Homes. Journal of Nordregio, 3. Second Homes in the Nordic Countries. Nordregio, Stockholm, p. 11.
43. STEINEKE, J.M. (2007b): Nordic Topography of Second Homes. Journal of Nordregio, 3, Second Homes in the Nordic Countries. Nordregio Stockholm, pp. 12–13.
44. ŠPRINCOVÁ, S. (1969): Geografie cestovního ruchu v Jeseníkách. SPN, Praha, 235 pp.
45. TOMBAUGH, L.W. (1970): Factors influencing vacation home locations. Journal of Leisure Studies, 2, No. 1, pp. 54–63. <https://doi.org/10.1080/00222216.1970.11969983>
46. VÁGNER, J. (2003): První nebo druhé bydlení? Druhé bydlení jako významná složka životního stylu. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. Sborník přípěvků k šedesátinám Ivana Bičíka. UK v Praze, PřF, KSGRR, pp. 99–106.
47. VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. a kol. (2004): Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 286 pp.
48. VYSTOUPIL, J. (1981): Geografické problémy krátkodobé rekreace v ČSR. Kandidátská disertační práce. GÚ ČSAV v Brně, manuscript, 146 pp.
49. VYSTOUPIL, J. (2006): Atlas cestovního ruchu České republiky. MMR ČR, 157 pp.
50. WILLIAMS, A.M. (2004): Toward a Political Economy of Tourism. In: Lew, A.A., Hall, C.M., Williams, A.M. (eds.): A Companion to Tourism. Blackwell, Oxford pp. 61–73.
51. WILLIAMS, A., BALÁŽ, V. (2000): Tourism in Transition. Economic Change in Central Europe. I. B. Tauris, London, 188 pp.
52. WOLFE, R.I. (1977): Summer Cottages in Ontario: Purpose-built for an inessential porpuse. In: Coppock, J.T. (ed.): Second Homes: Curse or Blessing? Pergamon, Oxford, pp. 17–33.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive