Geografie 2011, 116, 144-155

https://doi.org/10.37040/geografie2011116020144

Rockfall hazard and risk assessment on forested slopes, examples from Czechia

Jan Klimeš

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 41, Praha, Czechia

Received January 2010
Accepted March 2011

References

1. BERGER, F., DORREN, L.K.A. (2007): Principles of the tool Rockfor.net for quantifying the rockfall hazard below a protection forest. Scheiz Z Forstwes, 158, No. 6, pp. 157–165. <https://doi.org/10.3188/szf.2007.0157>
2. BIGOT, CH., DORREN, L.K.A., BERGER, F. (2009): Quantifying the protective function of a forest against rockfall for past, present and future scenarios using two modeling approaches. Nat Hazards, 49, pp. 99–111. <https://doi.org/10.1007/s11069-008-9280-0>
3. DORREN, L.K.A. (2003): A review of rockfall mechanics and modelling approaches. Progress in Physical Geography, 27, No. 1, pp. 69–87. <https://doi.org/10.1191/0309133303pp359ra>
4. ERM-Hong Kong, Ltd. (1998): Landslides and boulder falls from natural terrain: interim risk guidelines. Geo Report No. 75, ERM-Hong Kong, Ltd, Hong Kong, 183 pp.
5. GLADE, T., ANDERSON, M., CROZIER, M.J. (2006): Landslide Hazard and Risk. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 802 pp.
6. GUZZETTI, F., CROSTA, G., DETTI, R., AGLIARDI, F. (2002): STONE: a computer program for the three-dimensional simulation of rock-falls. Computers & Geosciences, 28, No. 9, pp. 1079–1093. <https://doi.org/10.1016/S0098-3004(02)00025-0>
7. HARTVICH, F., RYBÁŘ, J. (2011): Zřícení skalní věže Pinta na západním okraji Příhrazské vrchoviny. In: Jenč, P., Šoltýsová, L. (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje II. Turnov, in print.
8. HLADKÝ, J., ed. (1998): Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997 – souhrnná zpráva projektu MŽP ČR. MŽP ČR, Praha, http://www.chmi.cz/hydro/souhrn/obsah.html, (last visited 3.1.2007).
9. KIRCHNER, K., KREJČÍ, O. (1997): Předběžná zpráva o studiu sesuvů aktivovaných během extrémní srážkové činnosti v červenci 1997 na okrese Vsetín. ČGÚ, Ústav geoniky AV ČR, Brno, 105 s.
10. KREJČÍ, O., BAROŇ, I., BÍL, M., JUROVÁ, Z., HUBATKA, F., KIRCHNER, K. (2002): Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1997: a case study. Physics and Chemistry of the Earth, 27, 2002, Pergamon, pp. 1567–1576. <https://doi.org/10.1016/S1474-7065(02)00178-X>
11. ZVELEBIL J. (1989): Inženýrskogeologické aspekty vývoje skalních svahů v Děčínské vrchovině. Ph.D. thesiss, Charles University, Praha, 282 pp.
12. ZVELEBIL, J., VAŘILOVÁ, Z., PALUŠ, M. (2005): Tools for rock fall risk integrated management in sandstone landscape of the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic (M121). In: Sassa, K., Fukuoka, H., Wang, F., Wang, G. (eds.): Landslides – Risk Analysis and Sustainable Disaster Management. Springer, pp. 119–126.
13. ZVELEBIL, J., VAŘILOVÁ, Z., PALUŠ, M. (2008): New Challenges for Mathematics in Safety Momitoring of Rock Slopes: The Third Wave. In: Proceedings of The First Landslide Forum. ICL, ISDR, Tokyo, pp. 705–708.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive