Geografie 2011, 116, 1-22

https://doi.org/10.37040/geografie2011116010001

Forms of urbanization: critical evaluation of the model of stages of urban development and alternative method of classification of forms of urbanization

Luděk Sýkora, Darina Posová

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received July 2010
Accepted December 2010

References

1. BERG, L. VAN DEN, DREWETT, R., KLAASSEN, L. H., ROSSI, A., VIJVERBERG, C. H. T. (1982): A Study of Growth and Decline. Urban Europe, 1. Pergamon Press, Oxford, 162 s.
2. FRIEDRICHS, J. (1995): Stadtsoziologie. Leske + Budrich, Opladen, 182 s.
3. GAEBE, W. (1987): Verdichtungsräume. Strukturen und Prozesse in weltweiten Vergleichen. Teubner, Stuttgart, 239 s.
4. GAEBE, W. (2004): Urbane Räume. Ulmer, Stuttgart, 352 s.
5. HALL, P. G., HAY, D. G. (1980): Growth Centres in the European Urban System. Heinemann, London, 278 s.
6. HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 147 s.
7. CHAMPION, T. (2001): Urbanization, suburbanization, counterurbanization and reurbanization. In: Paddison, R. (ed.): Handbook of Urban Studies. Sage, London, s. 143–161.
8. CHESHIRE, P. (1995): A new phase of urban development in Western Europe? The evidence for the 1980s. Urban Studies, 32, č. 7, s. 1045–1063. <https://doi.org/10.1080/00420989550012564>
9. KLUSÁČEK, P., MARTINÁT, S., MATZNETTER, W., WISBAUER, A. (2009): Urban development in selected Czech and Austrian city regions. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, 40, č. 2, s. 27–57.
10. MATZNETTER, W. (2004): The Vienna and Bratislava urban regions: comparing urban development under (welfare) capitalism and (post-) communism. European Spatial Research and Policy, 11, č. 1, s. 61–77.
11. MATZNETTER, W., NITSCH, D., WISBAUER, A. (2004): Stadtregionen im Systemvergleich. Räumliche Bevölkerungsentwicklung in und um Wien und Bratislava 1950/51 bis 2001. Geographischer Jahresbericht aus Österreich. Forschungsberichte – Geographie Wien, 60 a 61, s. 53–76.
12. MULÍČEK, O. (2008): Geografie sídel. In: Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kol.: Ekonomická a sociální geografie. Aleš Čeněk, Plzeň, s. 97–130.
13. MYKHNENKO, V., TUROK, I. (2008): East European Cities – Patterns of Growth and Decline, 1960–2005. International Planning Studies, 13, č. 4, s. 311–342. <https://doi.org/10.1080/13563470802518958>
14. OSADA, S. (2003): The Japanese urban system 1970–1990. Progress in Planning, 59, č. 3, s. 125–231. <https://doi.org/10.1016/S0305-9006(02)00111-3>
15. OUŘEDNÍČEK, M. (2000): Teorie stádií vývoje měst a diferenciální urbanizace. Geografie, 105, č. 4, s. 361–369.
16. OUŘEDNÍČEK, M., POSOVÁ, D. (2006): Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění. In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 96–113.
17. POSOVÁ, D., SÝKORA, L. (2011): Urbanizace a suburbanizace v městských regionech Prahy a Vídně: strukturální rozdíly v podmínkách odlišných politicko-ekonomických režimů. Geografie, v redakci.
18. SAYER, A. (1992): Method in Social Science: A Realist Approach. 2. vydání. Routledge, London, 313 s.
19. SÝKORA, L. (2000): Induktivní a deduktivní přístupy při srovnávacím výzkumu změn vnitřní prostorové struktury postkomunistických měst. In: Matlovič, R. (ed.): Urbánny vývoj na rozhraní milénií. Urbánne a krajinné štúdie, č. 3, s. 19–26.
20. SÝKORA, L. (2008): Idiografická nebo nomotetická koncepce v geografii: kontraproduktivní spor o povahu a podstatu poznání. Geografický časopis, 60, č. 3, s. 299–315.
21. SÝKORA, L., MULÍČEK, O. (2009): The micro-regional nature of functional urban areas (FUAs): lessons from the analysis of Czech urban and regional system. Urban Research & Practice, 2, č. 3, s. 287–307. <https://doi.org/10.1080/17535060903319228>
22. SÝKORA, L., POSOVÁ, D. (2007): Specifika suburbanizace v postsocialistickém kontextu: nová bytová výstavba v metropolitní oblasti Prahy 1997–2005, 112, č. 3, s. 334–356.
23. TUROK, I., MYKHNENKO, V. (2007): The trajectories of European cities, 1960–2005. Cities, 24, č. 3, s. 165–182. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2007.01.007>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive