Geografie 2009, 114, 157-168

https://doi.org/10.37040/geografie2009114030157

Use of GIS for mapping of ticks and tick-borne pathogens in South Bohemia

Pavel Švec1, Václav Hönig2,3, Milan Daniel4, Vlasta Danielová5, Libor Grubhoffer2,3

1Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Czechia
2Biologické centrum AV ČR, Parazitologický ústav, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Czechia
3Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Czechia
4Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Czechia
5Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, Czechia

Crossref Cited-by Linking

  • Zubriková Dana, Wittmann Maria, Hönig Václav, Švec Pavel, Víchová Bronislava, Essbauer Sandra, Dobler Gerhard, Grubhoffer Libor, Pfister Kurt: Prevalence of tick-borne encephalitis virus and Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks in Lower Bavaria and Upper Palatinate, Germany. Ticks and Tick-borne Diseases 2020, 11, 101375. <https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101375>
  • Hönig V., Svec P., Halas P., Vavruskova Z., Tykalova H., Kilian P., Vetiskova V., Dornakova V., Sterbova J., Simonova Z., Erhart J., Sterba J., Golovchenko M., Rudenko N., Grubhoffer L.: Ticks and tick-borne pathogens in South Bohemia (Czech Republic) – Spatial variability in Ixodes ricinus abundance, Borrelia burgdorferi and tick-borne encephalitis virus prevalence. Ticks and Tick-borne Diseases 2015, 6, 559. <https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2015.04.010>
Crossref Cited-by Linking logo