Geografie 2009, 114, 157-168

https://doi.org/10.37040/geografie2009114030157

Use of GIS for mapping of ticks and tick-borne pathogens in South Bohemia

Pavel Švec1, Václav Hönig2,3, Milan Daniel4, Vlasta Danielová5, Libor Grubhoffer2,3

1Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Czechia
2Biologické centrum AV ČR, Parazitologický ústav, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Czechia
3Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Czechia
4Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Czechia
5Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, Czechia

References

1. BUČEK, A., LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky. Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 251 s.
2. CZECHTOURISM (2005): Návštěvnost turistických regionů ČR za rok 2005, http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/navstevnost2004.pdf.
3. DANIEL, M., KOLÁŘ, J., ZEMAN, P., PAVELKA, K., SÁDLO, J. (1998): Predictive map of Ixodes ricinus high-risk habitats and a tick-borne encephalitis risk assessment using satellite data. Exp. Appl. Acarol., 22, s. 417–433. <https://doi.org/10.1023/A:1006030827216>
4. DANIEL, M., KOLÁŘ, J., ZEMAN, P. (2008). Analysing and predicting the occurrence of ticks and tick-borne diseases using GIS. In.: Bowman, A. S., Nuttall, P. A. (eds.): Ticks: Biology, Disease and Control. Cambridge Univ. Press., s. 377–407.
5. DANIEL, M., KŘÍŽ, B. (2002): Klíšťová encefalitida v České republice. SZÚ, Praha, 64 s.
6. DANIEL, M., KŘÍŽ, B., DANIELOVÁ, V., BENEŠ, Č. (2008): Sudden increase in tick-borne encephalitis cases in the Czech Republic, 2006. Int. J. Med. Microbiol., 298, Suppl. 1, s. 81–87. <https://doi.org/10.1016/j.ijmm.2008.02.006>
7. DANIEL, M., ZÍTEK, K., DANIELOVÁ, V., KŘÍŽ, B., VALTER, J, KOTT, I. (2006): Risk assessment and prediction of Ixodes ricinus tick questing activity and human tick-borne encephalitis infection in space and time in the Czech Republic. Int. J. Med. Microbiol., 296 Suppl. 40, s. 41–47. <https://doi.org/10.1016/j.ijmm.2006.02.008>
8. EISEN, R. J., EISEN, L., LANE, R. S. (2006): Predicting density of Ixodes pacificus nymphs in dense woodlands in Mendocino county, California, based on geographic information systems and remote sensing versus field-derived data. Am. J. Trop. Hyg., 74, s. 632–640. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.2006.74.632>
9. EPIDAT (2009): Tabulka Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 1999–2008 – absolutně, http://www.szu.cz/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-cr-v-letech-1998-2007-absolutne.
10. ESTRADA-PENA, A., VENZAL, J. M., SÁNCHEZ ACEDO, C. (2006): The tick Ixodes ricinus: distribution and climate preferences in western Palaearrctic. Med. Vet. Entomol., 20, s. 189–197. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2915.2006.00622.x>
11. KALLURI, S., GILRUTH, P., ROGERS, D., SZCZUR, M. (2007): Surveillance of arthropod vector-borne infectious diseases using remote sensing techniques: a review. PLoS Pathog., 3, s. 1361–1371. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.0030116>
12. KITRON, U., KAZMIERCZAK, J. (1997): Spatial analysis of the distribution of Lyme disease in Wisconsin. Am. J. Epidemiol., 145, s. 558–566. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a009145>
13. KŘÍŽ, B., BENEŠ, Č. (2007): Extrémní vzestup incidence klíšťové encefalitidy v České republice v roce 2006. Zprávy CEM, 16, SZÚ, Praha, s. 269–274.
14. KUBÁT, K., ed. (2002): Klíč ke květeně ČR. Academia, Praha. 927 s.
15. LÖW, L., a kol. (1995): Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability: metodika pro zpracování dokumentace. Doplněk. Brno, 122 s.
16. MATERNA, J., DANIEL, M., METELKA, L., HARČARIK, J. (2008): The vertical distribution, density and the development of the tick Ixodes ricinus in mountain areas influenced by climate changes (The Krkonoše Mts., Czech Republic). Int. J. Med. Microbiol., 289, S1, s. 25–37. <https://doi.org/10.1016/j.ijmm.2008.05.004>
17. MORAVEC. J. a kol. (1994): Fytocenologie. Academia, Praha. 402 s.
18. NOSEK J., KRIPPEL, E. (1974): Mapping of ixodid ticks. Report Inst. Geogr., 111, Czechoslov. Acad. Sci., Brno, s. 9–19.
19. OSTFELD, R. S., GLASS, G. E., KEESING, F. (2005): Spatial epidemiology: an emerging (or re-emerging) discipline. Trends Ecol. Evol., 20, s. 328–336. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2005.03.009>
20. ROSICKÝ, B., DANIEL, M. a kol. (1989): Lékařská entomologie a životní prostředí. Academia, Praha. 443 s.
21. ŠVEC, P., LACINA, J. (2007): Využití metod GIS a fytocenologického snímkování pro posouzení následků likvidace invazních neofytů v povodí Morávky. Olomouc, s. 296–306.
22. UHUL (2007): Tabulka Přehledu souboru lesních typů, http://www.uhul.cz/lestypol/.
23. ÚŘEDNÍČEK, L., MADĚRA, P. a kol. (2001): Dřeviny České republiky. Matice Lesnická, Písek, 333 s.
24. VYSTOUPIL, J. a kol. (2006): Atlas cestovního ruchu České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 156 s.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive