Geografie 2009, 114, 37-51

https://doi.org/10.37040/geografie2009114010037

Contemporary tendencies of population development of metropolitan areas in Czechia: is an important turn coming?

Zdeněk Čermák1, Martin Hampl1, Jan Müller2

1Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia
2URS PRAHA, a. s., Pražská 18, 102 00 Praha 10, Czechia

References

1. BARTOŇOVÁ, D. (2007): Migrace. In: Fialová, L. (ed.): Populační vývoj České republiky 2001–2006. Univerzita Karlova, PřF, Katedra demografie a geodemografie, Praha, s. 57–62.
2. BERG, L. van den, DREWETT, R., KLAASSEN, L. H., ROSSI, A., VIJVERBERG, C. H. T. (1982): A study of Growth and Decline. Urban Europe, 1. Pergamon Press, Oxford, 162 s.
3. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2002): Teorie regionálního rozvoje (nástin, kritika, klasifikace). Karolinum, Praha, 211 s.
4. ČERMÁK, Z. (2001): Vývoj migrační mobility v devadesátých letech v České republice. In: Hampl, M. a kol.: Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Univerzita Karlova, PřF, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 87–98.
5. DRBOHLAV, D. (2001): Mezinárodní migrace v České republice v kontextu evropských integračních procesů. In: Hampl, M. a kol.: Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Univerzita Karlova, PřF, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 99–126.
6. DRBOHLAV, D., ČERMÁK, Z. (1998): International migrants in Central European cities. In: Enyedi, G. (ed.): Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Akadémiai Kiadó, Budapest, s. 87–108.
7. FRIEDMANN, J. (1966): Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela. M. I. T. Press, Cambridge, 279 s.
8. HAMPL, M. (1999): Alternatives and problems of regulations in the development of geographical organization of society. In: Hampl, M. et al.: Geography of Societal Transformation in the Czech Republic. Charles University, Faculty of Science, Prague, s. 101–128.
9. HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova, PřF, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 147 s.
10. CHAMPION, T. (2001): Urbanization, Suburbanization, Counterurbanization and Reurbanization. In: Paddison, R. (ed.): Handbook of Urban Studies. Sage Publications, London, s. 143–161.
11. CHLAD, M. (1998): Regionalizace hrubého domácího produktu v České republice. Statistika, 35, č. 6, s. 257–269.
12. OUŘEDNÍČEK, M. (2003): Suburbanizace Prahy. Sociologický časopis, 39, č. 2, s. 235–253.
13. OUŘEDNÍČEK, M., ed. (2006): Sociální geografie pražského městského regionu. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 159 s.
14. ZELINSKY, W. (1971): The hypothesis of the mobility transition. Ekistics, 32, č. 192, s. 337–347.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive