Geografie 2007, 112, 334-356

https://doi.org/10.37040/geografie2007112030334

Specificities of suburbanisation in post-socialist context: New housing construction in metropolitan region of Prague 1997-2005

Luděk Sýkora, Darina Posová

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

The article analyses residential suburbanisation in Prague metropolitan region using data about new housing construction in the period of 1997-2005. Findings show that despite suburban areas account for large share of newly constructed housing, its majority is built within the compact city. Large share of new housing construction in the compact city indicates the vitality and strength of urban alternatives to suburbanisation. In addition, the paper illustrates the strengthening position of Prague metropolitan area within the country and discuses characteristics of new housing construction in the relation to the increasing distance from the city centre.

Funding

Autoři děkují Grantové agentuře Univerzity Karlovy za podporu v rámci projektu č. 4/2005/R "Růst a úpadek metropole: suburbanizace a revitalizace brownfields" a MŠMT za podporu v rámci výzkumného záměru MSM 0021620831 "Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace".