Geografie 2007, 112, 237-249

https://doi.org/10.37040/geografie2007112030237

Growth and decline of metropolis: A perennial theme in urban research

Luděk Sýkora, Ivana Sýkorová

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

The paper presents an overview of main themes and concepts that have shaped debates about urban growth and decline since 1920s. It begins with the growth of cities and metropolitan areas and their internal differentiation. In the further part, uneven development, deindustrialization, spatial divisions of labor and globalization are linked to social polarization, new urban cleavages and localities of growth and decline within contemporary cities. Final part touches upon current discussion about continuity and change and chaos or order in urban development patterns.

Funding

Příspěvek vznikl za podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy z projektu č. 4/2006/R "Růst a úpadek metropole: suburbanizace a revitalizace brownfields", MŠMT v rámci výzkumného záměru MSM 0021620831 "Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globalních změn a evropské integrace" a Fulbrightovy komise v ramci projektu "Complex Geography: Searching for the Core of the Discipline". Článek by nebylo možné připravit bez přístupu k literature na Dartmouth College, New Hampshire, USA, kde oba autoři působili jako "visiting scholars" na Department of Geography v akademickém roce 2006-2007.