Geografie 2007, 112, 161-184

https://doi.org/10.37040/geografie2007112020161

Integration of foreigners, pupils of elementary and secondary schools, into the Czech society: Example of Prague

Dušan Drbohlav1, Dagmar Dzúrová1, Jan Černík2

1Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia
2Oddělení etnických studií, Etnologický ústav AV ČR, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czechia

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive