Geografie 2006, 111, 152-167

https://doi.org/10.37040/geografie2006111020152

Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River catchment

Lenka Volaufová, Jakub Langhammer

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

The article presents results of a research into surface water and sediments specific pollution in the Klabava River catchment. Our analysis is based on available data on water and floated material chemism gathered by Povodí Vltavy (Vltava Catchment Administration) and on own data obtained from analyses of samples collected in the network of purpose-established profiles. Standard methods, Le. comparison to background levels of geogenous environment according to Turekian and Wedepohl and classification into quality classes according to Igeo, were used.

Funding

Prezentovaný výzkum byl realizován za finanční podpory grantu GAUK 211/2001 B GEO "Kontaminace vodních toků specifickým znečištěním v povodí Berounky" a Výzkumného záměru MSM 0021620831: "Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace".