Geografie 2005, 110, 176-187

https://doi.org/10.37040/geografie2005110030176

New bathymetric mapping of the Bohemian Forest glacial lakes

Bohumír Janský, Miroslav Šobr, Jan Kocum, Julius Česák

Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

The article gives a historical overview of bathymetric measurements of glacial lakes in the Bohemian Forest in the course of the 19th and 20th centuries. A special attention is paid to Václav Švambera's works from the beginning of the 20th century. These works are confronted with results of the latest measurements made by workers of the Department of Physical Geography and Geoecology of the Faculty of Science, Charles University, with the help of advanced equipments.

Funding

Článek vznikl za finanční podpory grantu GAČR "Atlas jezer České republiky" (205/03/1264) a výzkumného záměru MŠM 0021620831 "Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace".