Geografie 2004, 109, 223-235

https://doi.org/10.37040/geografie2004109030223

Influence of spatial exposedness on land use pattern in the Vysočina region

Jan Kabrda

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Crossref Cited-by Linking

Crossref Cited-by Linking logo