Geografie 1996, 101, 278-295

https://doi.org/10.37040/geografie1996101040278

Specific Unemployment in the Czech Republic in Regional Comparison

Jiří Tomeš

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Na Slupi 14, 128 00 Praha 2, Czechia

Individual author index pages


Other articles of these authors

No other articles by these authors.

front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive